Wat is het verplichte eigen risico?

Het eigen risico zijn de zorgkosten die de verzekerde zelf moet betalen. Deze kosten dienen eerst betaald te worden, voordat er aanspraak gemaakt kan worden op een (aanvullende) vergoeding. Het eigen risico is voor 2023 wederom vastgesteld op €385. Ook vorig jaar en in de jaren ervoor was het eigen risico €385.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico is het deel dat een zorgverzekerde vrijwillig bovenop het verplichte eigen risico kan nemen. In ruil hiervoor krijgt de zorgverzekerde een korting op de zorgpremie. Als zorgverzekerde kun je het eigen risico maximaal met €500 verhogen. Oftewel van €385 naar €885. De meeste zorgverzekeraars bieden tussenstappen van telkens €100 aan. Met de korting die je krijgt op de zorgpremie bespaar je flink wanneer je je eigen risico vrijwillig verhoogt. 
Zeker voor een groep, bijvoorbeeld studenten, die weinig tot geen gebruik maken van de zorg, is deze korting op de zorgpremie zeer interessant. Wanneer de zorgkosten per jaar flink tegenvallen, dan is het per saldo niet voordelig om het vrijwillig eigen risico te verhogen.

Het omslagpunt is per zorgverzekeraar verschillend. Als je in 2022 koos voor een eigen risico van €385, dan kun je bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid maximaal €336 besparen. Daarom is het raadzaam om goed na te denken voor het verhogen van het vrijwillig eigen risico. 

Wanneer is verhoging van het vrijwillig eigen risico voordelig en wanneer niet?

Als zorgverzekerde heb je de keus om bovenop je verplichte eigen risico van €385 je eigen risico vrijwillig te verhogen met €100, €200, €300, €400 of maximaal €500. Per verhoging krijg je van de zorgverzekeraar een korting op de premie. De korting is per zorgverzekeraar verschillend.
Een voorbeeld: Je neemt een vrijwillig eigen risico van €500,- bovenop het verplichte eigen risico. Zorgverzekeraar X geeft je hiervoor een korting op de zorgpremie van €200. 

Waar ligt nu het omslagpunt? De eerste €385 zorgkosten zijn sowieso voor jezelf, dit is namelijk het verplicht eigen risico in 2023. Je hebt €200 bespaard op je zorgpremie. Dus op het moment dat je minder dan €585 (€385 + €200) zorgkosten maakt  in een jaar die onder de basisverzekering vallen ben je voordeliger uit met een extra vrijwillig eigen risico van €500.

Uitgaande van bovenstaand voorbeeld moet je voor jezelf dus bepalen of het aannemelijk is of je meer of minder zorgkosten maakt dan de genoemde €585. Én of je financieel het risico ook kunt dragen van maximaal €300 extra (€500 vrijwillige verhoging minus €200 premievoordeel).

Houdt er rekening mee dat onder meer huisartsbezoek en kosten die gedekt worden vanuit de evt. aanvullende zorgverzekering niet onder het eigen risico vallen en dus altijd betaald worden door de zorgverzekeraar. Daarover hier onder meer.


Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Het eigen risico is het eerste deel dat zelf betaald moet worden aan zorgkosten, wat in 2023 €385,- bedraagt. Daarna wordt gekeken wat er gedekt wordt vanuit de basisverzekering. Op het moment dat de zorgkosten niet geheel wordt gedekt, wordt er aanspraak gemaakt op een eigen bijdrage.

 

Voor welke zorggebieden gelden geen eigen risico?


•    Verzekerden met een leeftijd jonger dan 18 jaar;
•    Behandelingen bij de huisarts (geldt niet voor voorgeschreven  medicijnen);
•    Aanvullende verzekering;
•    Kraamzorg;
•    Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar;
•    Hulpmiddelen die te leen worden aangeboden door de zorgverzekeraar;
•    Eigen bijdragen.

 

Voor welke zorggebieden gelden een eigen risico?


Het eigen risico geldt voor de zorggebieden vanuit de basisverzekering:

•    Geneeskundige zorg;
•    Verblijf ziekenhuis;
•    Medische hulpmiddelen;
•    Fysiotherapie;
•    Ergotherapie;
•    Logopedie;
•    Tandheelkundige zorg;
•    Ziekenvervoer;
•    Dieetadvisering;
•    Ivf-behandeling;
•    Dyslexie;

Wil je weten hoeveel korting je kan krijgen op het eigen risico? Vergelijk hoeveel korting je kan krijgen op de zorgverzekeraar op kortingen eigen risico.

Zorgpremiekorting.nl