Vergelijk alle collectieve zorgverzekeringen

HEMA premieberekening

Basisverzekering HEMA

De basisverzekering vergoedt de zorgkosten die door de overheid bepaald zijn. De zorgkosten worden aan de zorgaanbieder betaald, wanneer je behandeld wordt bij een zorgaanbieder waar HEMA afspraken heeft gemaakt. Wanneer je je laat behandelen door een zorgaanbieder buiten het netwerk van HEMA, betaal je eerst zelf de zorgkosten. Achteraf krijg je 75% van deze zorgkosten terug. 

Aanvullende verzekering HEMA

Je kunt je aanvullend verzekeren voor zorg die buiten de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld voor de zorgkosten van fysiotherapie, orthodontie en kraamzorg.

Tandartsverzekering HEMA

HEMA biedt drie tandartsverzekeringen aan met dekkingen variërend van €250 tot €750. De tandartsverzekering vergoedt 80% van de tandartskosten tot een maximaal bedrag.

Eigen risico

De eerste €385 die je maakt aan zorgkosten die binnen het basispakket vallen zijn voor eigen rekening. Het eigen risico geldt niet voor de aanvullende verzekering of de tandartsverzekering. Wanneer je geen zorg nodig hebt, betaal je ook geen eigen risico.

HEMA premieberekening

Zorgpremiekorting