Privacy

Privacybeleid Zorgpremiekorting.nl

23 mei 2018

Om de website goed te laten functioneren verzamelt Zorgpremiekorting.nl persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven wij een toelichting over de manier waarop de persoonsgegevens verzameld worden en wat de reden hiervan is. Zorgpremiekorting.nl verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Zorgpremiekorting.nl heeft persoonsgegevens nodig om verzekeringen te vergelijken en om een collectieve korting op de zorgverzekering te realiseren. Zorgpremiekorting.nl vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens in veilige handen zijn. Daarom gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking hieraan stelt.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met Zorgpremiekorting.nl op.

Op Zorgpremiekorting.nl. kun je terecht voor:

 • Het vrijblijvend vergelijken van zorgverzekeringsmaatschappijen
 • Het realiseren van korting op je zorgverzekering

Vergelijken via vergelijkingsmodule

Voor het vergelijken van zorgverzekeringsmaatschappijen verwerkt Zorgpremiekorting.nl de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Browsergegevens

Korting aanvragen op je bestaande zorgverzekering

Om een collectieve korting op je zorgverzekering aan te vragen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Het polisnummer van je huidige zorgverzekering
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam + Kamer van Koophandel-nummer*
 • Postcode + huisnummer**

*   : in het geval het bijv. een ZZP/MKB-collectief betreft en de zorgverzekeraar dit eist
**: dit is slechts bij een enkele zorgverzekeraar het geval

Contact

Via de contactpagina van Zorgpremiekorting.nl is het mogelijk een vraag te stellen. Om je vraag te kunnen beantwoorden vragen wij je de volgende persoonsgegevens in te vullen:

 •  Naam
 • E-mailadres.

Marketingdoeleinden

Om op de hoogte te blijven van kortingen op de zorgverzekering kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je naam, achternaam en e-mailadres die je hiervoor aan ons verstrekt worden bewaard tot het moment dat je je hiervoor uitschrijft. 

Uitschrijven kan te allen tijde via https://www.Zorgpremiekorting.nl/afmelden. Je uitschrijving wordt direct verwerkt.  

Cookies

In ons cookies statement lees je meer informatie over de manier waarop zorgpremiekorting gebruik maakt van cookies.

Bewaren van persoonsgegevens

Wettelijk is vastgelegd dat administratieve gegevens zeven jaar bewaard moeten worden. De persoonsgegevens die onderdeel zijn van de administratie van Zorgpremiekorting.nl worden zeven jaar bewaard. Wanneer wij je gegevens niet meer nodig hebben om de dienst aan te bieden waar je om vraagt en deze wettelijke zeven jaar verstreken zijn worden je persoonsgegevens uit ons systeem verwijderd.

Zorgpremiekorting.nl verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Enkel wanneer het noodzakelijk is om een verzekering af te sluiten of je op te nemen in een collectief worden de gegevens die van belang zijn aan de verzekeringsmaatschappij dan wel assurantie tussenpersoon/intermediair doorgegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

Zorgpremiekorting.nl vindt de privacy van websitegebruikers zeer belangrijk. De persoonsgegevens die op de website verwerkt worden zijn beveiligd. Zorgpremiekorting.nl beschikt over een SSL-certificaat om de veiligheid tijdens het gebruiken van de website te garanderen. Websites met een SSL-certificaat zijn te herkennen aan de URL beginnend met .

Recht op inzage

Als websitegebruiker heb je het recht op inzage in je persoonsgegevens. Een verzoek ter inzage van de persoonsgegevens kan je indienen via het contactformulier op de website van Zorgpremiekorting.nl. Mochten de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben niet kloppen of wil je een wijziging doorgeven dan kan dit ook via het contactformulier op de website. Je hebt het recht je persoonsgegevens door Zorgpremiekorting.nl te laten verwijderen indien je dit wenst.

Zorgpremiekorting.nl behoudt zich het recht het privacybeleid aan te passen indien er veranderingen binnen de website of eventuele wetswijzigingen optreden. Op deze pagina staat de meest actuele informatie over de manier waarop Zorgpremiekorting.nl de persoonsgegevens verwerkt.

Zorgpremiekorting.nl