Hoe krijg je de maximale korting op De Friesland Zorgverzekering?

Bij de Friesland zijn er meerdere mogelijkheden om korting op de zorgverzekering te ontvangen. Hieronder worden de verschillende manieren toegelicht waarmee je maximale korting op De Friesland zorgverzekering kunt ontvangen.

Collectieve korting De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar biedt meerdere collectieven aan zoals het Zelfstandigencollectief, het Werknemerscollectief, het Groen & Fit-collectief, het Studentencollectief etc. Via deze collectieven kan de korting oplopen tot 5% op de basispremie bij de Friesland en tot 10% op de aanvullende pakketten. In de onderstaande premies en rekenvoorbeelden is deze collectiviteitskorting bij De Friesland buiten beschouwing gelaten. 

Kies voor de Zelf Bewust Polis en krijg €185,40 korting

De Zelf Bewust Polis is de budgetpolis van De Friesland Zorgverzekeraar. Wanneer je voor deze polis kiest in plaats van de Alles Verzorgd Polis bespaar je maandelijks €15,45 op de basispremie, dat betekent een besparing jaarlijks van €179,40. 

Vergoedingen Zelf Bewust Polis:
-100% vergoeding bij zorgverleners waar De Friesland een contract mee heeft;
-75% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners (bij de Alles Verzorgd polis is dit 80%).

De premie van de Zelf Bewust Polis bedraagt in 2021: €113,- per maand bij een eigen risico van €385.

Verhoog je eigen risico en krijg €264,- korting

De Friesland Zorgverzekeraar biedt zorgverzekerden de mogelijkheid het eigen risico van €385,- te verhogen tot €885,-. Dit levert een premievoordeel van maar liefst €22,- per maand op bij de Zelf Bewust Polis, oftewel €264,- premievoordeel per jaar. Voor de Zelf Bewust Polis betaal je per maand €91,- bij een eigen risico van €885,-.

1% extra korting bij jaarbetaling De Friesland zorgpremie

Indien je de mogelijkheid hebt de zorgpremie voor het hele jaar in een keer te betalen ontvang je 1% extra korting op de zorgverzekering. Bekijk hieronder hoeveel je hiermee op jaarbasis bespaart:

Zelf Bewust Polis:

- €1.342,44 per jaar (eigen risico €385,-): een besparing van €13,56 op jaarbasis
- €1.081,08 per jaar (eigen risico €885,-): een besparing van €10,92 op jaarbasis

Zorgpremiekorting.nl