Zorgpremie in 2021

Uit ramingen van het kabinet blijkt dat de jaarlijkse zorgpremie in 2021 met  €59,- stijgt. Maandelijks zal dit betekenen dat de zorgpremies stijgen met afgerond €5,-. De nominale zorgpremie zal met die stijging uitkomen op €1.473,-. De belangrijkste reden voor de verhoogde zorgpremie is de loonsverhoging van 3% voor de medewerkers in de zorg. In 2020 stegen de lonen van zorgmedewerkers ook met 3,28%. Verder spelen de vergrijzing en de uitbreiding van het basispakket een rol. 

De invloed van de coronacrisis blijft ook niet onopgemerkt. Het virus zorgt namelijk voor een kostenpost van 6,7 miljard euro op de begroting voor de zorg. Volgens het kabinet betekent dit voor de zorgpremie enkel een stijging van €1,- per verzekerde per maand. Het overig bedrag wordt via andere wegen bekostigd. 

Eigen risico zorgverzekering in 2021

Het eigen risico zal wederom in 2021 €385,- bedragen. Dit komt logischerwijs niet als een verrassing, aangezien het kabinet in het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 het eigen risico voor de gehele kabinetsperiode heeft bevroren. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat zelf betaald moet worden uit de basisverzekering. Echter is het wel nog steeds mogelijk om het eigen risico vrijwillig op te laten lopen.

Zie ook: Eigen risico als jij meer wil weten over eigen risico. 

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal in 2021 omhoog gaan. Met voornaamste reden de stijging in de zorgpremie te compenseren en op deze manier de koopkracht te behouden. Mensen met een minimuminkomen zullen in 2021 maximaal €1.294,- ontvangen. Voor huishoudens die bestaan uit meerdere personen geldt een toeslag van maximaal €2.496,-. De bedragen zijn vooralsnog gebaseerd op de ramingen van Rijksoverheid. Naast inkomen speelt ook het eigen vermogen een rol op de hoogte van je zorgtoeslag. Houdt bij het berekenen van je persoonlijke zorgtoeslag de website van de belastingdienst aan.

Zie ook: Zorgtoeslag als jij meer wil weten over zorgtoeslag

Veranderingen en toevoegingen in de basisverzekering 2021 

In 2021 zullen een aantal aanpassingen worden doorgevoerd aan ons zorgstelsel. Hieronder worden de wijzigingen toegelicht:

Basispakket dekking wordt uitgebreider
Zoals onlangs bekend gemaakt is dat het basispakket 2021 wordt uitgebreid op de volgende punten:

  • Dagbehandeling niet-aangeboren letsel aan hersenen (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of herseninfarct).
  • Geneesmiddelen eierstok -en lymfeklierkanker (geneesmiddelen: Lynparze en axicabtagene ciloleucel worden toegevoegd aan het basispakket).

Uitzondering op eigen risico
Slachtoffers van seksueel geweld krijgen het eigen risico voor medische en psychologische hulp vergoed. Voorwaarde hiervoor is dat het slachtoffer binnen 7 dagen een melding moet plaatsen bij Centrum Seksueel Geweld. Deze regeling is op 1 september 2020 al van kracht gegaan.

Specifieke zorg géén eigen risico meer

Voor onderstaande groepen geldt straks geen eigen risico:

Donoren
Voor mensen die bij leven een orgaan doneren geldt aankomend jaar geen verplicht eigen risico. Met doel zodat donororen geen belemmering ervaren om een ander te helpen. Kosten die na de donatie optreden zullen ook worden uitgesloten van het eigen risico en wordt dus volledig vergoed door de verzekeraar.

Slachtoffers van seksueel geweld
De overheid wil de drempel voor slachtoffers van seksueel geweld zo laag mogelijk maken en houden; slachtoffers van dergelijk geweld, die binnen zoals eerder genoemde 7 dagen een melding maken, hebben direct recht op vergoeding van alle gemaakte medische kosten. Zij zijn niet genoodzaakt om hierover een eigen risico te betalen. Deze regeling is op 1 september 2020 van kracht gegaan.

Herstelzorg na corona
Voor patiënten die herstellende zijn van COVID-19 heeft het kabinet bepaald dat vanuit de basisverzekering een vergoeding beschikbaar staat voor paramedische zorg. Onder deze zorg wordt verstaan: fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek.

 

 

Zorgpremiekorting.nl