Zorgpremie in 2024

Voor 2024 zal de zorgpremie op jaarbasis gemiddeld €142 stijgen. Dit betekent dat de maandelijkse premie in 2024 bijna €12 hoger ligt in vergelijking met 2023. De nominale zorgpremie komt door deze stijging uit op een bedrag van €1.792 (hoewel dit per zorgverzekeraar verschilt). De belangrijkste reden voor de premiestijging is dat er meer zorgpersoneel nodig is en hun salarissen stijgen. Verder spelen de vergrijzing en de daarbij horende toenemende zorgvraag, inflatie en nieuwe behandelmethodes ook een belangrijke rol gespeeld in deze premiestijging. 

Eigen risico zorgverzekering in 2024

Het eigen risico zal in 2024 wederom €385 bedragen. Al sinds 2017 is het eigen risico niet meer gestegen. Na de parlementsverkiezingen komende november zal er ongetwijfeld ander beleid komen voor wat betreft het eigen risico. Veel partijen in de politiek willen het eigen risico afschaffen of op een andere  manier gaan inrichten.
Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat zelf betaald moet worden uit de basisverzekering. Echter is het wel nog steeds mogelijk om het eigen risico vrijwillig op te laten lopen.

Zie ook: Eigen risico als jij meer wil weten over eigen risico. 

Zorgtoeslag 2024

De zorgtoeslag gaat in 2024 flink omlaag. Vorig jaar was de zorgtoeslag juist flink verhoogd om extra koopkrachtsteun te verlenen. Deze tijdelijke verhoging wordt komend jaar dus weer teruggedraaid. Voor alleenstaanden betekent dit dat zij maximaal €27 per maand minder zorgtoeslag krijgen. Gezinnen maximaal ruim €22 minder dan vorig jaar.
Een alleenstaande met een minimuminkomen ontvangt in 2024 de maximale zorgtoeslag van €127. Een gezin met twee kinderen dat gezamenlijk minder dan €23.000 verdient krijgt €243 toeslag. 
Naast inkomen speelt ook het eigen vermogen een rol op de hoogte van je zorgtoeslag. Denk hierbij aan het spaargeld, aandelen of een tweede huis. Houdt bij het berekenen van je persoonlijke zorgtoeslag de website van de belastingdienst aan.

Zie ook: Zorgtoeslag als jij meer wil weten over zorgtoeslag

Veranderingen en toevoegingen in de basisverzekering 2024 

Het basispakket in 2024 blijft vrijwel hetzelfde t.o.v. 2023. Er zijn geen grote wijzigingen. 
Enkele dingen zijn in het basispakket voor 2024 toegevoegd of zijn verlengd: 

1. Flexibilisering van de kraamzorg

De kraamzorg kan langer vergoed worden (in 2023 was dat tot 10 dagen na de bevalling) én wordt flexibeler. De kraamzorgperiode waarin vergoed kan worden, wordt verlengd tot maximaal 6 weken na de bevalling.
De hoeveelheid kraamzorg die wordt verstrekt, varieert tussen de 24 en 80 uur, afhankelijk van de situatie. Deze uren worden bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK).

2. Verlenging paramedische herstelzorg na Covid-19

Extra herstelzorg na Covid-19, inclusief fysiotherapie en ergotherapie, blijft in het basispakket opgenomen tot 1 januari 2025. Verzekerden hebben recht op maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uur ergotherapie, en 7 uur diëtetiek gedurende maximaal zes maanden.

3. Gecombineerde aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Nieuwe nationale afspraken zijn gemaakt voor een gecombineerde aanpak van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen. Een belangrijk element hierin is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen, die nu deel uitmaakt van het basispakket. Het programma loopt over een periode van drie jaar en omvat een uitgebreid scala aan diensten, van anamnese tot een tweejarige GLI en een onderhoudsfase.

4. Valpreventie voor Ouderen

Ouderen met een verhoogd valrisico hebben recht op valpreventieve beweeginterventies. Ouderen met een matig valrisico krijgen de mogelijkheid om een valpreventieve beweeginterventie vanuit de gemeente te volgen. Vanaf 2024 zal voor ouderen met een hoog valrisico, na een initiële screening, de valpreventieve beweeginterventie vergoed worden vanuit het basispakket.

Ga naar: zorgverzekering vergelijken om de beste zorgverzekering voor jou situatie te kiezen 

De inkomensafhankelijke zorgpremie in 2024 daalt

In Nederland draagt iedereen die werkt, pensioen krijgt of een uitkering ontvangt via een inkomensafhankelijke bijdrage bij aan de zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is een vastgesteld percentage van het inkomen. In 2024 daalt dit percentage (licht) voor alle groepen.
Voor mensen in loondienst bijvoorbeeld van 6,68% in 2023 naar 6,57% in 2024. Voor ondernemers daalt de bijdrage van 5,43% naar 5,32% in 2024.

 

 

Zorgpremiekorting.nl