Belangrijkste veranderingen omtrent de zorgpremie en het zorgstelsel 2020


Naar verwachting van het kabinet zal de zorgpremie met gemiddeld €37,- euro toenemen op jaarbasis ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld genomen zullen Nederlanders in 2020 maandelijks ongeveer €118,50 premie betalen. Daarmee stijgt de maandelijkse zorgpremie met ruim €3,-.
 
Zie ook: Zorgverzekering vergelijken om op de hoogte te blijven van de zorgpremies in 2020.


Eigen risico 2020


Het eigen risico zal wederom in 2020 €385,- bedragen. Dit komt niet als een verassing, aangezien het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 het eigen risico voor de gehele kabinetsperiode heeft bevroren. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je zelf moet betalen uit de basisverzekering. 
 
Zie ook: Eigen risico als jij meer wil weten over jouw eigen risico. 


Aanpassingen en toevoegingen in de basisverzekering 2020


In 2020 zijn een aantal extra dekkingen aan het basispakket toegevoegd. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht:
 

  • Vergoeding van longkankermedicijn durvalumab en borstkankermedicijn abemaciclib 
  • Vergoeding van het medicijn Fampyra voor patiënten met Multiple Sclerose (MS)
  • Logeervergoeding voor patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer
  • Vergoeding van eerstelijnszorg door specialisten in ouderengeneeskunde en artsen die gespecialiseerd zijn in verstandelijke beperkingen


Zorgtoeslag 2020


Nederlanders met een minimuminkomen hebben recht op zorgtoeslag. Omdat de zorgpremie in 2020 stijgt, zal de zorgtoeslag ook toenemen voor de laagste-inkomensgroepen. Voor alleenstaanden betreft dit een stijging van €67,- en voor meerpersoonshuishoudens €95,-. 
 
De zorgtoeslag wordt berekend aan de hand van de standaardpremie. Aangezien de premies nog niet bekend zijn gemaakt door de zorgverzekeraars, is de zorgtoeslag vooralsnog een indicatie namens Rijksoverheid.  
 
Zie ook: Op de pagina Zorgtoeslag vind je meer informatie.

Zorgpremiekorting.nl