Belangrijkste veranderingen omtrent de zorgpremie en het zorgstelsel 2019

De zorgpremie stijgt in 2019 met 124 euro. Maandelijks betalen verzekerden 10,33 euro meer zorgpremie. In november 2018 worden de definitieve premies van alle zorgverzekeraars bekendgemaakt. Omdat er tussen de zorgverzekeraars grote verschillen zitten met betrekking tot de hoogte van de overreserves, kan het premieverschil tussen de zorgverzekeraars nog flink variëren.

Zie ook: Zorgverzekering vergelijken om de zorgpremies van 2019 te vergelijken.

Eigen risico 2019

Ook dit jaar blijft het eigen risico gelijk aan dat van vorig jaar, namelijk €385,-. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je zelf moet betalen uit de basisverzekering.

Zie ook: Eigen risico om meer informatie over het eigen risico te verkrijgen.

Aanpassingen en toevoegingen in de basisverzekering 2019

In 2019 worden de volgende punten aangepast in de basisverzekering:

  • Na betaling van het eigen risico worden alle behandelingen van oefentherapie vergoedt voor patiënten met COPD;
  • Geen vergoeding meer voor zware paracetamol;
  • Vergoeding van diverse voedingssupplementen wordt geschrapt;
  • Toevoeging vergoeding voor Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma.

Zorgtoeslag 2018

Lees hieronder informatie over de zorgtoeslag in 2019.

In 2019 stijgt de zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens met maximaal 92 euro. De zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens stijgt met maximaal 277 euro. Alleen de Nederlanders met een minimuminkomen hebben recht op zorgtoeslag. 

Zie ook: Zorgtoeslag om de updates omtrent de zorgtoeslag bij te houden. 

Zorgpremiekorting