Verandering collectiviteitskorting

De collectiviteitskorting op de basispremie verdwijnt in 2023. Dit is door het kabinet besloten, dit is niet de keus van zorgverzekeraars. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering blijft wél en deelname aan een collectief levert nog steeds veel andere voordelen op. Zo is de dekking binnen een collectief vaak uitgebreider (bijv. meer fysio behandelingen, een hogere vergeoding bij tandartsbezoek) en zijn er veel extra's zoals bijv. gratis deelname aan cursussen of gebruik van gezondheid-apps.     

Zorgpremie in 2023

In 2023 is de zorgpremie op jaarbasis gemiddeld €120 gestegen. Dit betekent dat de maandelijkse premie in 2023 ongeveer €10 hoger ligt in vergelijking met 2022. De nominale zorgpremie komt door deze stijging uit op een bedrag van €1.649 (hoewel dit per zorgverzekeraar verschilt). De belangrijkste reden voor de premiestijging is dat er meer zorgpersoneel nodig is en hun salarissen stijgen. Verder spelen de vergrijzing en de daarbij horende toenemende zorgvraag en de sterk gestegen energieprijzen ook een belangrijke rol gespeeld in deze premiestijging. 

Eigen risico zorgverzekering in 2023

Het eigen risico zal in 2023 wederom €385 bedragen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord voor de periode 2017 tot en met 2021 het eigen risico voor de gehele kabinetsperiode bevroren. Door inzet van politieke partij SP is dit verlengd en blijft het eigen risico gelijk aan de voorgaande jaren. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat zelf betaald moet worden uit de basisverzekering. Echter is het wel nog steeds mogelijk om het eigen risico vrijwillig op te laten lopen.

Zie ook: Eigen risico als jij meer wil weten over eigen risico. 

Zorgtoeslag 2023

De zorgtoeslag gaat in 2023 flink omhoog. Om de forse stijging van de zorgpremie te compenseren wil het kabinet op deze manier het verlies aan koopkracht deels compeseren voor de laagste inkomensgroepen. Alleenstaanden gaan maximaal bijna €43 per maand meer zorgtoeslag krijgen, gezinnen maximaal ruim €51 meer dan vorig jaar. Een alleenstaande met een minimuminkomen ontvangt in 2023 een zorgtoeslag van €154,16. Een gezin met twee kinderen dat gezamenlijk minder dan €23.000 verdient krijgt €264 toeslag. Deze toename is voldoende zijn om de gestegen zorgpremie voor deze inkomensgroepen te compenseren.
Naast inkomen speelt ook het eigen vermogen een rol op de hoogte van je zorgtoeslag. Denk hierbij aan het spaargeld, aandelen of een tweede huis. Houdt bij het berekenen van je persoonlijke zorgtoeslag de website van de belastingdienst aan.

Zie ook: Zorgtoeslag als jij meer wil weten over zorgtoeslag

Veranderingen en toevoegingen in de basisverzekering 2023 

In 2023 zijn er weinig aanpassingen doorgevoerd aan ons zorgstelsel. Hieronder worden enkele wijzigingen toegelicht:

- Vitamine D wordt niet meer vergoed.

Vitamine D-voedingssuplementen worden in 2023 niet meer vergoed in het basispakket. Wie dit voorgeschreven krijgt, dient dit dus zelf te betalen in 2023. Voor degene die even zoekt en vergelijkt zal zien dat vitamine D pillen bij de drogist een stuk voordeliger zijn dan wanneer ze via en apotheek worden voorgeschreven. Een verstandig besluit dus om deze onnodige kosten uit het basispakket te halen.

- Combinatietest voor zwangeren niet meer vergoed

- Strenger toezicht en versobering

 

 

 

Zorgpremiekorting.nl