Vergelijk alle collectieve zorgverzekeringen

Belangrijkste veranderingen omtrent de zorgpremie en het zorgstelsel 2019

De verwachting was dat de premies voor 2019 met 124 euro per jaar zouden stijgen. Na bekendmaking van alle premies bleek de stijging mee te vallen. 

De premies van de basisverzekering zijn ten opzichte van vorig jaar gemiddeld met € 76,92 per jaar gestegen. Gemiddeld genomen betalen Nederlanders in 2019 € 118,34 per maand aan zorgpremie. De maandelijkse premie is daarmee ten opzichte van vorig jaar € 6,41 hoger. 

Zie ook: Zorgverzekering vergelijken om de zorgpremies van 2019 te vergelijken.

Eigen risico 2019

Het eigen risico is door de overheid vastgezet voor de komende paar jaar. Daarom is het eigen risico gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. In 2019 betalen zorgverzekerden een eigen risico van € 385,-. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je zelf moet betalen uit de basisverzekering.

Zie ook: Eigen risico om meer informatie over het eigen risico te verkrijgen.

Aanpassingen en toevoegingen in de basisverzekering 2019

In 2019 zijn een aantal extra dekkingen aan het basispakket toegevoegd. Daarnaast zijn er ook een aantal vergoedingen uit het basispakket gehaald. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht:

  • Na betaling van het eigen risico worden alle behandelingen van oefentherapie vergoedt voor patiënten met COPD;
  • Geen vergoeding meer voor zware paracetamol;
  • Vergoeding van diverse voedingssupplementen wordt geschrapt;
  • Toevoeging vergoeding voor Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma.

Zorgtoeslag 2019

Lees hieronder informatie over de zorgtoeslag in 2019.

Nederlanders met een minimuminkomen hebben recht op zorgtoeslag. In 2019 bedraagt de zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens maximaal € 222,- per jaar. De zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens bedraagt maximaal € 277,- op jaarbasis.

Zie ook: Op de pagina Zorgtoeslag vind je meer informatie.

Zorgpremiekorting