Zilveren Kruis: Collectieve Korting

Bij Zilveren Kruis is het mogelijk om op verschillende manieren collectieve korting aan te vragen. Zo is er voor iedereen die beschikt over een KvK-nummer als ZZP’er of ondernemer collectieve korting van 5% over de basiszorgverzekering van Zilveren Kruis en 7,5% over aanvullende verzekeringen. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om via ledencollectieven collectiviteitskorting aan te vragen. Klik op de groene button die voor jouw situatie van toepassing is voor informatie over de mogelijkheden. 

Basisverzekering Zilveren Kruis

Bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis is het mogelijk om een keuze te maken uit drie verschillende basisverzekeringen. Het verschil tussen deze zorgverzekeringen zit hem voornamelijk in de keuzevrijheid van verzekerden. Keuzevrijheid houdt in dat de verzekerde zelf mag bepalen door welke zorgverlener hij geholpen wil worden.  

Zilveren Kruis Basis Budget 

De Basis Budget polis is de goedkoopste basisverzekering die Zilveren Kruis aanbiedt. Met deze basisverzekering heb je een beperkte keuzevrijheid. Dit houdt in dat je een keuze kunt maken uit een beperkt aantal ziekenhuizen en gecontracteerde zorgverleners. Kies je toch liever voor een andere zorgverlener of ziekenhuis, dan vergoedt Zilveren Kruis tot 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. In 2018 bedraagt de zorgpremie van Zilveren Kruis Basis Budget € 105,95. 

Zilveren Kruis Basis Zeker 

De Basis Zeker verzekering van Zilveren Kruis is een naturapolis. Dit is de meest gekozen zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Met deze zorgverzekering heb je meer keuzevrijheid, dit houdt in dat je zelf kan kiezen door welke zorgverlener en in welk ziekenhuis je geholpen wil worden die een contract met Zilveren Kruis hebben. Mocht je kiezen voor een niet gecontracteerde zorgverlener, dan vergoedt Zilveren Kruis 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Voor Zilveren Kruis Basis Zeker betaal je in 2018 maandelijks € 119,45 aan zorgpremie.  

Zilveren Kruis Basis Exclusief 

De Basis Exclusief verzekering is de restitutiepolis van Zilveren Kruis. Met deze basisverzekering heb je volledige keuzevrijheid. Met Zilveren Kruis Basis Exclusief verzekering bepaal je zelf door welke zorgverlener en in welk ziekenhuis je geholpen wilt worden. Wil je door een niet-gecontracteerde zorgverlener geholpen worden, dan wordt 100% van het marktconforme of wettelijk vastgestelde tarief vergoed. De zorgpremie van Zilveren Kruis Basis Exclusief komt in 2018 uit op € 123,75. 

Besparen op Zilveren Kruis Zorgverzekering

Naast de mogelijkheid om collectiviteitskorting aan te vragen over de zorgverzekering van Zilveren Kruis zijn er nog meer manieren om te besparen op de zorgpremie van Zilveren Kruis. Zo is het mogelijk om 3% extra korting te krijgen bij een jaarbetaling van de zorgpremie. Deze korting geldt zonder collectiviteitskorting of na aftrek van de collectieve korting. 
Ook is het mogelijk te besparen door het vrijwillig eigen risico te verhogen tot € 885,-. Dit is aan te raden wanneer je weinig tot geen zorgkosten verwacht te maken in 2018. Voor de drie basiszorgverzekeringen komt het bedrag dat je dan op jaarbasis bespaart uit op € 240,-. 

Aanvullende verzekeringen Zilveren Kruis

Om de basisverzekering aan te vullen biedt Zilveren Kruis verschillende aanvullende verzekeringen. De goedkoopste optie is de Basis Plus Module. Hiermee worden een aantal (onverwachtse) kosten gedeeltelijk vergoed, zoals:

  • Hulp na een ziekenhuisopname; 
  • Tandartskosten na een ongeval;
  • Medicijnen die niet vergoed worden met de basisverzekering;
  • Medicijnen buiten de basisverzekering (m.u.v. medicijnen voor ADHD).

Naast de Basis Plus Module biedt Zilveren Kruis nog vijf andere aanvullende zorgverzekeringen aan, uiteenlopend van €2,50 tot €69,75 per maand. Het verschil in de aanvullende verzekeringen zit hem vooral in de leeftijdscategorie waar je onder valt (18 t/m 29, 30 t/m 44 of 45 jaar en ouder) en maximumbedragen die vergoed worden. 

Tandartsverzekering Zilveren Kruis

Naast de aanvullende zorgverzekering biedt Zilveren Kruis ook vijf tandartsverzekeringen aan. uiteenlopend van €7,25 tot €63,75 per maand. Met een tandartsverzekering worden onder andere kosten als mondhygiëne, het vullen van gaatjes en het trekken van kiezen vergoedt. Het verschil in de tandartsverzekeringen zit voornamelijk in maximale vergoeding per jaar en de leeftijdscategorie (18 t/m 29, 30 t/m 44 of 45 jaar en ouder). 

Korting bij jaarbetaling

Bij Zilveren Kruis profiteer jij van 3% korting bij de jaarlijkse betaling van je zorgpremie. Dat is nogal een verschil met een maandelijkse betaling van de premie.

Zorgpremiekorting