facebook zorgpremiekorting

Wat is het verschil tussen een eigen bijdrage en een eigen risico?

Het eigen risico is het eerste deel dat zelf betaald moet worden wat in 2017 €385,- zal bedragen. Daarna wordt gekeken wat er gedekt wordt vanuit de basisverzekering. Op het moment dat de zorgkosten niet geheel worden gedekt, wordt er aanspraak gemaakt op een eigen bijdrage.
Zie ook: Veranderingen 2017

Voor welke zorggebieden kunnen een eigen bedrage worden gevraagd?

  1.   Kraamzorg
  2.   Geneesmiddelen
  3.   Hoor hulpmiddelen
  4.   Tandheelkundige zorg
  5.   Ziekenvervoer


Kraamzorg:
Voor een eigen bijdrage op de kraamzorg betreft het kraamzorg zonder medische noodzaak. Voor kraamzorg in het ziekenhuis wordt er een eigen bijdrage gevraagd per opname dag. Wanneer het kraamzorg voor thuis of in een zorginstelling betreft, dan wordt er een eigen bijdrage per uur gevraagd.

Geneesmiddelen:
Medicijnen worden ingedeeld in groepen. Per groep wordt er bepaald wat de werkzame stof is en aan de hand hiervan wordt er een prijs vastgesteld. De prijs per werkzame stof kan per groep verschillen. De verschillende medicijngroepen krijgen vanuit de basisverzekering een maximale vergoeding. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u het resterende bedrag bijbetalen. Wanneer het dure medicijnen betreft, is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Hoor hulpmiddelen:
Op het moment dat er een hoortoestel wordt aangeschaft met alleen een basisverzekering, dan moet er een eigen bijdrage betaald worden van 25%. Met een aanvullende verzekering kan deze 25% (gedeeltelijk) worden vergoed.

Tandheelkundige zorg:
Wanneer er een kunstgebit moet worden aangeschaft vanuit de basisverzekering, wordt er een eigen bijdrage betaald van 25% van de kosten. Met een aanvullende verzekering kan deze 25% (gedeeltelijk) worden vergoed.

Ziekenvervoer:
Voor het zelfstandig reizen van en naar het ziekenhuis (zittend vervoer) moet een eigen bijdrage worden geleverd.

Loading...
Zorgpremiekorting