Wat is het verschil tussen een eigen bijdrage en een eigen risico?

Het eigen risico is het eerste deel dat zelf betaald moet worden. Dit bedraagt €385 in 2020. Daarna wordt gekeken wat er gedekt wordt vanuit de basisverzekering. Op het moment dat de zorgkosten niet geheel worden gedekt, wordt er aanspraak gemaakt op een eigen bijdrage.
Zie ook: Veranderingen 2020

Voor welke zorggebieden kan een eigen bedrage worden gevraagd?

  1.   Kraamzorg;
  2.   Geneesmiddelen;
  3.   Hulpmiddelen voor het gehoor;
  4.   Tandheelkundige zorg;
  5.   Ziekenvervoer.

 

Eigen bijdrage kraamzorg:

Voor een eigen bijdrage op de kraamzorg betreft het kraamzorg zonder medische noodzaak. Voor kraamzorg in het ziekenhuis wordt er een eigen bijdrage gevraagd per opnamedag. Wanneer het kraamzorg voor thuis of in een zorginstelling betreft, dan wordt er een eigen bijdrage per uur gevraagd.
 

Eigen bijdrage geneesmiddelen:

Medicijnen worden ingedeeld in groepen. Per groep wordt er bepaald wat de werkzame stof is en aan de hand hiervan wordt er een prijs vastgesteld. De prijs per werkzame stof kan per groep verschillen. De verschillende medicijngroepen krijgen vanuit de basisverzekering een maximale vergoeding. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u het resterende bedrag bijbetalen. Wanneer het dure medicijnen betreft, is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 

Eigen bijdrage hulpmiddelen voor het gehoor:

Op het moment dat er een hoortoestel wordt aangeschaft met alleen een basisverzekering, dan moet er een eigen bijdrage betaald worden van 25%. Met een aanvullende verzekering kan deze 25% (gedeeltelijk) worden vergoed.
 

Eigen bijdrage tandheelkundige zorg:

Wanneer er een kunstgebit moet worden aangeschaft vanuit de basisverzekering, wordt er een eigen bijdrage betaald van 25% van de kosten. Met een aanvullende verzekering kan deze 25% (gedeeltelijk) worden vergoed.
 

Eigen bijdrage ziekenvervoer:

Voor het zelfstandig reizen van en naar het ziekenhuis (zittend vervoer) moet een eigen bijdrage worden geleverd.

 

Zorgpremiekorting.nl