Welke tandartskosten vergoedt de basisverzekering?

Vergoeding tandarts basisverzekering voor jongeren onder de 18 jaar:

Tot 18 jaar is iemand gratis meeverzekerd via de zorgverzekering van zijn of haar ouders. Een groot gedeelte van de tandartskosten wordt volledig vergoed en vallen in dat geval ook niet onder het eigen risico van €385,- (2019). Onderstaande behadelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Eén controleafspraak per jaar
 • Vullingen met bijhorende verdoving
 • Implantaten, kronen en bruggen
 • Tand trekken bij kaakchirurg
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Röntgenonderzoeken
 • Verwijdering van tandsteen
 • Incidentele consulten
 • Tandzenuwbehandelingen
 • Gebitsprotheses
 • Verzegeling van kauwvlakken
 • Parodontium behandeling
 • Behandeling van kaakgewricht
 • Twee fluoride behandelingen per jaar

Beugel wordt niet vergoed

De kosten voor kinderen of volwassenen die een beugel nodig hebben worden niet vergoed vanuit het basispakket. Orthodontie wordt alleen vergoed als minimaal één van de ouders aanvullend verzekerd is hiervoor. Neem voor de zekerheid altijd contact op met je zorgverzekeraar om te bevestigen welke kosten met jouw zorgpolis vergoedt worden.

Tandartskosten personen ouder dan 18 jaar

De basisverzekering vergoed relatief weinig kosten die worden gemaakt bij tandheelkundige zorg. Veel behandelingen die veel voorkomen worden niet vergoed. Het zijn de meer bijzondere behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Onderstaande behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket:

 • Chirurgische Tandheelkundige ingrepen die uitgevoerd worden door een chirurg die staat ingeschreven in het BIG-register. Uitzonderingen zijn hierbij: ongecompliceerde extracties, aanbreng van een implantaat en paradontale chirurgische ingrepen.
 • Röntgenonderzoek op verzoek van een tandheelkundige chirurg die staat ingeschreven in het BIG-register.
 •  Ernstige ontwikkelings- of groeistoornissen en afwijkingen aan het mondstelsel
 •  Uitneembare kunstgebitten
 •  Lichamelijke of geestelijke aandoening wat leidt tot complicaties bij een tandartsbezoek.
 •  Voorbeelden hiervan zijn patiënten met extreme angst voor de tandarts of met een bewegingsstoornis.

LET OP!  Informeer altijd vooraf bij je zorgverzekeraar en tandarts of bepaalde behandelingen en of ingrepen vergoed worden. Je hebt namelijk bijna altijd toestemming van je zorgverzekeraar nodig om de vergoeding te krijgen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat je naar een specifieke zorgverlener door verwezen wordt. Je zorgverzekeraar informeert je tevens of er sprake is van een eigen bijdrage. Het verplicht eigen risico is op iedere behandeling van toepassing.

Verplicht eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico is voor 2020 vastgesteld op €385,-. Dit bedrag is ook van toepassing op tandheelkundige zorg die je nodig hebt. Het eigen risico betaal je eenmalig. Mocht je in 2020 meer dan €385,- aan zorgkosten declareren die onder het eigen risico vallen, dan krijg je deze zorg volledig vergoed. Dit geldt ook voor de kosten die u declareert die betrekking hebben op de tandarts. Lees hier meer over het eigen risco.

Jaarlijkse controle

De jaarlijks preventieve controle en tandheelkundige zorg worden niet vergoed vanuit het basispakket. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor deze kosten dien je een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.
 

Zorgpremiekorting.nl