Wat zijn de vergoedingen voor zorgkosten in het basispakket 2024?

Hieronder vind je een actueel overzicht van alle vergoedingen in de basis zorgverzekering 2024, duidelijk gegroepeerd naar alle zorggebieden die zijn opgenomen in het basispakket:

1. Geneeskundige zorg
2. Verblijf ziekenhuis
3. Medicijnen
4. Geestelijke gezondheidszorg
5. Medische hulpmiddelen
6. Fysiotherapie
7. Ergotherapie
8. Logopedie
9. Tandheelkundige zorg
10. Ziekenvervoer
11. Kraamzorg
12. Dieetadvisering
13. Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
14. Ivf-behandeling
15. Dyslexie
16. Stoppen met roken
17. Long- en borstkanker
18. Multiple Sclerose (MS)
19. Wijkverpleegkundige zorg
20. Hulpmiddelen
21. Gehandicapten zorg
22. Ouderenzorg
23. Vergoeding COPD
24. Post-Corona paramedische herstelzorg

Hieronder wordt er antwoord gegeven wat de verschillende zorggebieden inhouden en wat er vergoed wordt in het basispakket.

1. Wat is geneeskundige zorg en wordt dit vergoed in het basispakket?

Geneeskundige zorg is gericht op herstel en genezing, vaak gaat het om zorg voor een korte periode. De huisarts, medische specialisten en verloskundigen vallen onder geneeskundige zorg. De geneeskundige zorg wordt vanuit het basispakket vergoed. De zorgverzekeringswet maakt het mogelijk dat iedere Nederlander voor de zorg verzekerd is. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar om de juiste informatie over de vergoedingen te krijgen. 

2. Wordt een verblijf in het ziekenhuis vergoed in het basispakket?

De basis zorgverzekering vergoedt een grotendeels de kosten voor een ziekenhuisverblijf, spoedeisende hulp en operaties. Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer per ambulance. Je dient geen eigen bijdrage te leveren, maar dit telt mee bij jouw eigen risico.

Krijg je een behandeling van meer dan 3 dagen in het ziekenhuis en moet je daarvoor ver reizen? Dan kun je een logeervergoeding aan te vragen. Op dat moment zal de vervoersvergoeding vervallen en ontvang je een vergoeding van € 75,- per nacht. Vind je een goedkopere kamer, dan ontvang je dat bedrag van jouw zorgverzekeraar. 

Afhankelijk van jouw zorgverzekeraar wordt de exacte vergoeding vastgesteld. Wil je toch liever volledig gedekt zijn? Dan kun je beter een aanvullende zorgverzekering nemen.

3. Welke medicijnen worden vergoed vanuit het basispakket?

De zorgverzekering vergoedt de meeste voorgeschreven medicatie door jouw huisarts of specialist. Echter kan er sprake zijn van een eigen bijdrage die betaald moet worden voor de medicatie. 

Er zijn drie opties die gelden voor vergoeding van medicijnen.

 1. De medicijnen worden volledig vergoed vanuit het basispakket;
 2. Alleen de goedkoopste variant wordt vergoed vanuit het basispakket;
  De meeste zorgverzekeraars vergoeden vaak de goedkoopste variant binnen een medicijngroep. De zorgverzekeraar mag zelf bepalen welke variant er wordt vergoed. Wanneer er sprake is van een allergische reactie, kan de huisarts een duurder medicijn kosteloos voorschrijven mits dit medicijn is opgenomen in het basispakket.
 3. De medicijnen worden gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket;
  Niet geregistreerde medicijnen worden niet vergoed vanuit het basispakket mits er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid, namelijk:
 • Een zeldzame ziekte die voorkomt bij 1 op de 150.000 inwoners;
 • Een behandeling is niet meer mogelijk voor de betreffende ziekte
 • Niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg
 • Of er is geen gelijkwaardig medicijn dat geregistreerd staat;

4. Vergoeding Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) behandelingen 2024.

Jaarlijks kun je naar de huisarts toegaan indien je psychische problemen hebt. De huisarts kan beslissen om de patiënt zelf te behandelen of door te verwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Basis GGZ:

De basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte psychische klachten. Deze worden vaak door de huisarts of de basis GGZ geregeld.

Vergoeding basis GGZ 2024:

 • Gevoerde gesprekken met een psycholoog of psychiater;
 • Online programma’s voor het behandelen van je psychische stoornis (E-Health);
 • Een combinatie van gevoerde gesprekken en online programma’s;

Er wordt gekeken of de behandeling effect heeft op de stoornis aan de hand van bewijs uit de praktijk en de wetenschap. Verzekeraars mogen zelf beoordelen welke behandelingen tot dit criterium behoren.

Niet vergoed Basis GGZ:

 • Burn-out klachten
 • Communicatie en aanpassingsstoornis
 • Vliegangst behandeling
 • Leerstoornissen waaronder dyslexie
 • Opname
 • Relatieproblemen
 • Religieuze problemen
 • Rouwproblematiek
 • Seksuele disfunctioneren
 • Eetstoornissen

Gespecialiseerde GGZ:

Bij ernstige psychische problemen wordt je doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Onder gespecialiseerde GGZ vallen complexe psychische stoornissen. Een verzekerde wordt geholpen door een team van specialisten. De behandeling is gericht op het herstel van de stoornis of het voorkomen van verergering. Behandelingen die vallen onder gespecialiseerde GGZ worden vergoed door de basisverzekering wanneer er sprake is van een verwijzing door de huisarts.

LET OP: niet alle voorgeschreven medicatie zal vergoed worden vanuit de basisverzekering, dit zal zelf betaald moeten worden.

5. Welke medische hulpmiddelen worden wel en niet vergoed door de zorgverzekeringsmaatschappij?

Welke medische hulpmiddelen vergoedt mijn zorgverzekeraar in 2024?

Het basispakket vergoedt medische hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, revalidatie, verpleging of verzorging. Op het moment dat er langdurige zorg nodig is, kan er aanspraak worden gemaakt op een verstelbaar bed of een speciaal matras.

Welke medische hulpmiddelen vergoedt mijn zorgverzekeraar niet in 2024?

Hulpmiddelen als rollators, looprekken en krukken worden niet vergoed in het basispakket. Deze middelen moeten zelf worden aangeschaft. Daarnaast worden de zware paracetamol en diverse voedingssupplementen niet meer door het basispakket vergoed. Het kan voorkomen dat je niet in staat bent om sommige medische hulpmiddelen uit eigen zak te betalen. De Rijksoverheid biedt de mogelijkheid aan om bijzondere bijstand aan te vragen. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding op jouw medische hulpmiddelen voor 2023.

Welke medische hulpmiddelen vergoedt mijn gemeente?

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) maakt het voor gemeenten mogelijk om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een beperking goed te ondersteunen. De gemeente kan mensen met een beperking zelfstandig laten wonen en daarnaast ook deze kunnen ondersteunen door middel van een rolstoel, traplift of elektrische deuropening. De ondersteuning kan verschillen per gemeente.

6. Vergoeding basispakket fysiotherapie in 2023?

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een behandelmethode om klachten bij jouw lichaam te verminderen. Denk aan klachten aan de spieren, gewrichten en zenuwen. Met fysiotherapie verminder je de pijn en verbeter je tegelijkertijd het functioneren van het lichaam.

Vergoeding jongeren fysiotherapie

Jongeren die fysiotherapie nodig hebben tot 18 jaar, krijgen de eerste 9 lessen vergoed van de zorgverzekeraar. Indien de 9 lessen onvoldoende zijn, kun je mogelijk nog eens 9 behandelingen vergoed krijgen. Wanneer er sprake is van een chronische afwijking, dan kunnen jongeren alle behandelingen vergoed krijgen. Chronische afwijkingen zijn aandoeningen die het bewegingsstelsel negatief beïnvloeden. Bij jongeren boven de 18 jaar nemen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Een deel van deze kosten kan gedekt worden met een aanvullende verzekering.

Fysiotherapie en oefentherapie als onderdeel van valpreventie

Op dit moment gelden beperkingen voor de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie.Vanaf 2024 zal dit veranderen voor ouderen die een hoog risico lopen om te vallen en onderliggende gezondheidsproblemen hebben. Deze ouderen krijgen een vergoeding voor een beweegprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Voordeel aanvullende verzekering

Met een aanvullende verzekering worden er meer lessen vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeringsmaatschappij. Daarnaast verschillen de prijzen per fysiotherapeut. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts om een bezoek te brengen aan de fysiotherapeut. Het is aanbevolen bij je verzekeringsmaatschappij te informeren met welke fysiotherapeuten contracten zijn afgesloten.

7. Wat is Ergotherapie en wordt het vergoed door de zorgverzekeringsmaatschappij?

Ergotherapeuten zorgen ervoor dat mensen, met psychische en lichamelijke problemen, weer hun dagelijkse activiteiten kunnen vervolgen. Per kalenderjaar wordt er tien uur aan ergotherapie vergoed.

 •  Niet meer zelfstandig kunnen wassen of aankleden;
 •  Productiviteitsproblemen op het werk of op school;
 •  Niet meer zelfstandig een sport of hobby kunnen beoefenen;
 •  Aanpassingsproblemen van de leefomgeving;
 •  Mobiliteitsproblemen

8. Wat is logopedie en wordt het vergoed door de zorgverzekeringsmaatschappij?

De logopedist behandeld mensen met een communicatiestoornis. Dit kan een stoornis zijn met betrekking tot taal, spraak, stem, gehoor en slikken. De logopedist richt zich tot het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie. Aangezien de logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, heb je geen aanvullende verzekering nodig voor dit onderdeel. Houd wel rekening dat je een gecontracteerd logopedist kiest. Anders kunnen jouw kosten niet volledig gedekt worden.

9. Tandheelkundige zorg en vergoedingen 2024

Een tandheelkundige houdt zich bezig met het herkennen, voorkomen en behandelen van aandoeningen in de mond. Zo krijg jij uiteindelijk een prima gebit als resultaat. Met een basisverzekering ben je verzekerd tegen verschillende tandartsbehandelingen. De mondzorg is onder te verdelen in verzekerden tot 18 jaar en vanaf 18 jaar en ouder.

Mondzorg tot 18 jaar

De basisverzekering heeft een uitgebreide dekking aan tandartsbehandelingen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan: tandartscontrole, vullingen, chirurgie en tandsteen verwijderen. Afhankelijk van de verzekeraar kan de vergoeding verschillen van elkaar. Neem daarom de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar goed door.

Mondzorg vanaf 18 jaar

De basisverzekering bij volwassenen dekt de chirurgische kosten, röntgenonderzoek en kunstgebitten die uitneembaar zijn. De periodieke controle zit niet in het basispakket. Daarnaast wordt er ook een uitzondering gemaakt voor mensen met een ernstige stoornis of afwijking. Dit kan een groei of ontwikkelstoornis zijn in de mond. Een vergoeding is ook van toepassing op geestelijke of lichamelijke klachten die niet zozeer gerelateerd zijn aan tandheelkundige zorg.
Met een aanvullende verzekering worden meerdere behandelingskosten voor tandheelkundige zorg wel vergoed.

Vergelijk snel & eenvoudig de beste zorgverzekering die een goede tandartsverzekering heeft!

10. Wat is het verschil in ziekenvervoer en wanneer wordt het vergoed?

Het ziekenvervoer kan worden verdeeld in de volgende categorieën;

 • Spoed vervoer: Ambulancepersoneel die zijn opgeroepen na een 112-melding, zullen zelf aangeven of het noodzakelijk is om vervoer voort te zetten naar het ziekenhuis.    
 • Besteld vervoer: Besteld vervoer wordt meestal geregeld door de huisarts. Er is dan sprake van een handicap of een ziekte, waardoor de huisarts het noodzakelijk acht om een ambulance te regelen. 
 • Zittend vervoer: Bij zittend vervoer gaat het om zelfstandig reizen naar het ziekenhuis.  Het vervoer naar consulten, onderzoeken en controles wordt in het basispakket vergoed. Vanaf 2020 hebben mensen die al recht hadden op zittend vervoer, ook recht op logeervergoeding. Dit betreft een bedrag van maximaal €75,- per nacht bij een aaneengesloten behandeling van drie dagen. 

11. Wat is kraamzorg en wordt dit vergoed door de zorgverzekeringsmaatschappij?

Kraamzorg is de zorg die wordt geboden voor de bevalling en na de geboorte van het kind. Deze zorg is in het basispakket opgenomen. Meestal assisteert de kraamverzorg(st)er de arts of verloskundige bij een thuisbevalling. De kraamverzorg(st)er informeert het gezin op het gebied van babyverzorging.
Vanaf 2024 kun je als gezin tot 6 weken ná de bevalling een beroep doen op kraamzorg. Die grens lag voor 2024 op de tiende dag na de bavalling. 

Een eigen bijdrage is wel vereist voor kraamzorg. In 2024 bedraagt de bijdrage €5,10 per uur aan kraamzorg. Het is mogelijk om voor het komend jaar een aanvullende verzekering te nemen die de eigen bijdrage voor een deel dekt.

12. Wat is dieetadvisering en wat wordt er vergoed?

Bij een dieetadvisering krijg je hulp van een diëtiste. Deze persoon is gespecialiseerd in het voorlichten van eetgewoonten met een medisch doel. Met een op maat gemaakt voedings- en dieetadvies werkt zij samen met jou naar een bepaald doel. Naast het geven van voedingsadvies, heeft een diëtist ook de taak om een patiënt goed te begeleiden en te motiveren voor het volgen van een dieetprogramma. 
Patiënten kunnen behandeld worden voor de volgende symptomen:

 1. Allergieën
 2. Diabetes
 3. Hart en vaatziektes
 4. Obesitas
 5. Ondergewicht
 6. Overgewicht

In 2024 worden de eerste drie behandeluren vanuit het basispakket vergoed. Ook betaal je geen eigen risico in 2024 voor de diëtist mits het advies in de ketenzorg is. In alle andere gevallen betaal je wel een gedeelte vanuit het eigen risico. Tot slot is het belangrijk om altijd een verwijsbrief van jouw huisarts te krijgen waardoor je de vergoeding kunt aanvragen

13. Wat is gecombineerde leefstijl interventie (GLI) en wat wordt er vergoed?

Het Gecombineerde Leefstijl Interventie programma helpt mensen om van hun overgewicht af te komen. Het programma biedt de nodige begeleiding om minder te eten en vaker te bewegen. Wanneer er sprake is van een gezondheidsrisico kan de huisarts patiënten naar dit programma doorverwijzen. De kosten van de GLI worden in het basispakket vergoed.

14. Wat is een ivf-behandeling en wat wordt er vergoed?

IVF staat voor In-vitrofertilisatie, ofwel een vruchtbaarheidsbehandeling. Bij een ivf-behandeling vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Een eicel en meerdere spermacellen worden bij elkaar gebracht, zodat er een embryo ontstaat. Het embryo wordt vervolgens in de baarmoeder geplaatst, waardoor een vrouw zwanger raakt. Een ivf-behandeling wordt op medische indicatie uitgevoerd en niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie. Een vrouw komt in aanmerking voor een behandeling wanneer:

 • Bij verminderde zaadkwaliteit van de man.
 • Chronische ziekte aan het baarmoederslijmvlies;
 • Eileiders niet goed functioneren;
 • Onverklaarbare onvruchtbaarheid;
 • Sterilisatie;

Daarnaast dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Check altijd even jouw eigen zorgpolis.

Algemene voorwaarden:

 • Vrouwen dienen jonger te zijn dan 42 jaar
 • Er is alleen een vergoeding indien er gebruikt wordt gemaakt van een (gecontracteerd) kliniek of ziekenhuis
 • Vergoeding in het buitenland mogelijk afhankelijk van jouw zorgverzekeraar

15. Vergoeding dyslexie 2023

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen, spellen en schrijven, gezien de leeftijd en onderwijsniveau. Het verwerken van een taal gaat trager terwijl ze wel hetzelfde intelligentieniveau hebben als leeftijdgenoten.  Sinds 1 januari 2015 wordt dyslexiezorg niet meer vanuit het basispakket vergoed. De zorg loopt nu geregeld via de gemeenten. Jouw kind valt op dat moment onder de Jeugdwet. Wanneer er sprake is van een ernstige vorm van dyslexie, kun je een vergoeding aanvragen.  De volgende punten moeten van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

 • Dyslexie wordt bepaald door het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling
 • Uit onderzoek blijkt dat het Ernstige Enkelvoudige Dyslexie blijkt (EED)
 • Lees- en speelhulp op school helpt niet voldoende mee
 • Leeftijd kind zit tussen de 7 en 12 jaar tijdens de aanmelding van het dyslexieonderzoek

16. Vergoeding stoppen met roken

Er zijn verschillende middelen die vergoed worden vanuit het basispakket. Met het stoppen-met-roken-programma wordt er begeleiding en medicatie geboden voor het stoppen met roken. Sinds 2020 mogen zorgverzekeraars geen eigen risico in rekening brengen als jij dit programma wil volgen. Een verwijzing van de huisarts is daarbij noodzakelijk. Daarnaast zijn er medicijnen en nicotine vervangende middelen als kauwgom, pleisters en tabletten die vergoed kunnen worden, wanneer deze besteld worden bij de apotheek. Er dient dan wel mee gewerkt te worden aan een gedragsmatige ondersteuning van een zorgverlener. Per zorgverzekeringsmaatschappij kan het verschillen of deze ondersteuning wordt vergoed.

17. Vergoeding long- en borstkanker?

De geneesmiddelen Durvalumab tegen vormen van longkanker en Abemaciclib tegen borstkanker zijn toegevoegd aan de basisverzekering.

18. Wat is Multiple Sclerose (MS) en wat wordt er vergoed?

Multiple Sclerose is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De myeline, een bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen, is hierbij beschadigd waardoor er onder andere problemen kunnen ontstaan met lopen, voelen en zien. MS is behandelbaar, maar nog niet te genezen.

19. Wijkverpleegkundige hulp 2024

De wijkverpleging wordt ook in 2024 vanuit de basisverzekering vergoed. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op verpleegkundige dagopvang mits zij intensieve kindzorg nodig hebben. Intensieve zorg is zorg waar een hulpverlener een kind 24 uur per dag moet kunnen ondersteunen met de dagelijkse activiteiten van het kind.

20. Hulpmiddelen

Binnen het basispakket worden hulpmiddelen voor verpleging, behandeling, verzorging en revalidatie vergoed. Ook worden een deel van de kosten voor hulpmiddelen voor specifieke beperkingen zoals orthopedische schoenen of een gehoorapparaat door het basispakket vergoed. Afhankelijk van het hulpmiddel kan een eigen bijdrage vereist zijn. 

21. Gehandicaptenzorg

Sinds 2020 wordt eerstelijnszorg door artsen die gespecialiseerd zijn in verstandelijke beperkingen vergoed. Ook is dit het geval in 2024. 

22. Ouderenzorg

De meeste ouderenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. In de meeste gevallen ontvang je een vergoeding op de zorg- en verblijfkosten die een ouder maakt. Maak je gebruik van particuliere verzorgingshuizen? Dan betaal je de kosten zelf.

23. Vergoeding COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary) is een longziekte waardoor je longen zijn beschadigd. Hierdoor kun je moeilijk adem halen en heb je minder energie over. Je ontvangt maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar vergoed in 2024.  Daarnaast ontvang je 52 vervolgbehandelingen in de jaren erop

24. Post-Corona paramedische herstelzorg

Dit programma breidt zich uit. Sinds 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg na besmetting met COVID-19 onder bepaalde voorwaarden opgenomen in het basispakket. Deze omvatten fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en voeding. De vergoeding voor deze behandeling wordt verlengd tot 1 januari 2025.

Zie voor meer informatie over de basisverzekering de site van de Rijksoverheid. Vergelijk de beste zorgverzekeringen van 2023 op Zorgverzekering vergelijken.

Let op: Bovenstaande informatie kan wellicht niet volledig zijn of fouten bevatten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Zorgpremiekorting.nl