Disclaimer

Zorgpremiekorting.nl doet er alles aan om juiste informatie te verschaffen op haar website. 
Ondanks de zorgvuldigheid die wordt nagestreefd kan de Stichting Zorg voor Koopkracht niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op www.zorgpremiekorting.nlwww.mkbcollectiefverzekerd.nl, en www.kortingvergelijker.nl

Alle kortingen en voordelen betreffen potentiële aanbiedingen van individuele zorgverzekeraars. Deelnemers besluiten uiteindelijk zelf te kiezen voor een zorgverzekeraar zonder dat de Stichting daar een rol in speelt. Het sluiten van een verzekering bij een zorgverzekeraar is dan ook voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Stichting Zorg voor Koopkracht aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Zorgpremiekorting.nl