Waarom Zorgpremiekorting.nl?

Veel Nederlanders kunnen, in tegenstelling tot werknemers van grote organisaties, niet deelnemen in een collectief van hun werkgever én dus niet profiteren van een collectiviteitskorting. Of willen graag met een collectieve korting verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar dan waar hun werkgever een afspraak mee heeft. Voor hen biedt de website Zorgpremiekorting.nl een oplossing.

De Stichting Zorg voor Koopkracht heeft zorgcollectieven opgericht bij diverse zorgverzekeraars waaraan iedereen kosteloos en vrijblijvend kan deelnemen. Collectiviteitskorting BV is daarbij de contracthouder en eigenaar van de website Zorgpremiekorting.nl.

De Stichting Zorg voor Koopkracht is de rechtspersoon die groepen deelnemers bundelt tot collectief. De Stichting biedt burgers de mogelijkheid deel te nemen in één van de vele open collectieven die zij heeft opgericht. Door deze bundeling van consumentenkracht heeft de Stichting een collectiviteitskorting bij veel zorgverzekeraars bedongen. Via Zorgpremiekorting.nl wordt een overzicht gegeven van kortingen op de zorgverzekering. 

De Stichting Zorg voor Koopkracht adviseert niet. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk om eventueel benodigde aanvullende informatie bij de betreffende zorgverzekeraar te achterhalen.
De activiteiten van Collectiviteitskorting BV worden als bemiddelen aangemerkt en zijn vergunningsplichtig. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is Collectiviteitskorting BV aangesloten onder vergunningsnummer 12043543.

Collectiviteitsnummer BV is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder registratienummer: 63911531.

Postadres:   Collectiviteitskorting BV
                    Linker Rottekade 292 - unit 1.21
                    3034 CV  Rotterdam

De Stichting Zorg voor Koopkracht is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder registratienummer: 24388606.

Postadres:   Stichting Zorg voor Koopkracht
                    Linker Rottekade 292 - unit 1.21 
                    3034 CV  Rotterdam

Klik hier om contact met ons op te nemen

Klik hier om ons privacystatement te lezen

 

Zorgpremiekorting.nl