Zorgverzekering 2014: Minder zorgpremie, minder keuzevrijheid

De vier grote Nederlandse zorgverzekeraars bieden voor het komend jaar een selectieve polis aan bij de basisverzekering. Dat wil zeggen dat klanten minder premie betalen, maar dan ook een kleinere keuze hebben in waar ze naar toe kunnen voor volledig vergoede zorg.

Het gaat om grote vier zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.
Je levert keuzevrijheid in en in ruil daarvoor krijg je een flinke korting. Maar omgekeerd kan het ook werken: Wil je ruime keuzevrijheid, dan moet daarvoor worden betaald. Ook moet er rekening mee worden houden dat er soms een stuk moet worden gereisd om bij een zorgverlener te komen.

Ontwikkeling lagere zorgpremie
Het is een revolutionaire ontwikkeling ion de wereld van zorgverzekeringen: De zorgverzekeraars gaan selectief en dus een stuk goedkoper inkopen, dat zorgt voor een lagere premie. Dit zou een goed concept kunnen zijn om de zorgkosten in de hand te houden en toch de kwaliteit te verbeteren. Dit zou uiteindelijk wel kunnen gaan leiden tot een kleiner aantal ziekenhuizen en minder zorgverzekeraars.

Deze zogenaamde selectieve zorgpolissen gaan over de vaak voorkomende en planbare zorgbehandelingen, zoals bijv. heup-, knie- en staaroperaties. Voor spoedeisende zorg kunnen zorgverzekerden altijd overal terecht.

Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben afgelopen dinsdag de zorgpremie van de basisverzekering bekend gemaakt. Daarmee zijn de zorgpremies 2014 van de vier grootste zorgverzekeraars bekend.

CZ
Zorgverzekeraar CZ heeft de zorgpremie van de natura basisverzekering verlaagd met 9,70 euro. Zorgverzekerden gaan in 2014 daardoor 95,90 euro zorgpremie per maand betalen, indien zij geen gebruik maken van Zorgpremiekorting. Indien zorgverzekerden wel gebruik maken van zorgpremiekorting bij CZ kan deze premie gemiddeld nog 10 euro lager uitvallen. Bij het hoogste eigen risico van 860 euro is de zorgpremie 75,72 euro. De aanvullende verzekeringen van CZ blijven daarentegen net als dit jaar in prijs gelijk.

Menzis
Verzekerden bij zorgverzekeraar Menzis betalen in 2014 75,50 euro per maand bij een eigen risico van 860 euro. Mensen die een zorgverzekering willen afsluiten met het minimale eigen risico betalen maandelijks 95,50 euro zorgpremie. Dat is een daling van 10,50 euro. Ook bij zorgverzekeraar Menzis blijven de meeste aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen in 2014 in prijs gelijk. Ook bij Menzis is een collectiviteitskorting op de zorgpremie mogelijk.

Nieuw bij Menzis is in 2014 de BudgetBewust polis. Voor 86,50 euro per maand zijn klanten verzekerd van een lage premie met Menzis TopZorg.

Zilveren Kruis Achmea
Verzekerden bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea zijn maandelijks minimaal 70,32 euro kwijt aan de zorgverzekering, inclusief een collectiviteitskorting van 5 procent en 500 euro eigen risico. Klanten van VGZ betalen minimaal 80,95 euro per maand.

Het eigen risico is voor iedere verzekerde 360 euro. Daarboven kunnen mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot maximaal 500 euro. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.


Alle ziektekostenverzekeraars hebben tot 19 november de tijd om de premies bekend te maken. Op www.zorgpremiekorting.nl staat vanaf dan een overzicht met alle mogelijke collectiviteitskortingen op de zorgverzekering.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl