Zorgverzekeraars hebben 3,3 miljard euro aan reserves

De consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar de reserves van de grote zorgverzekeraars. Berekeningen tonen aan dat de zorgverzekeraars ongeveer 3,3 miljard euro aan reserves hebben. Toch lijkt het erop dat de zorgpremie fors zal stijgen in 2017. De Consumentenbond wil nu dat de zorgverzekeraars er alles aan doen om de premiestijging te beperken. DSW kondigde eerder al aan dat de zorgpremie van de zorgverzekeraar met ongeveer 10 euro in de maand zal stijgen.

Zorgverzekeraars voldoende reserve

Uit cijfers van de vier grote zorgverzekeraars (VGZ, Achmea, Menzis en CZ) uit 2015 blijkt dat de winst vergeleken met het jaar daarvoor meer dan gehalveerd is. Toch konden deze grote vier zorgverzekeraars in 2015 nog 307 miljoen euro in de reservepot stoppen. In datzelfde jaar werd er 1,1 miljard euro gereserveerd om de eventuele tekorten op te vangen. Van dit gereserveerde geld is bijna niets gebruikt. 

Achmea heeft het grootste aandeel in de reservepot. De zorgverzekeraar heeft bijna 1,4 miljard euro in handen. Menzis heeft het kleinste aandeel met ongeveer 205 miljoen euro. Opvallend is dat juist Menzis zijn reserves inzet om de zorgpremie stabiel te houden en Achmea juist veel winst oppot. 

Labels zorgverzekeraars gaan anders om met reserves 

De labels van de zorgverzekeraars gaan allemaal verschillend om met de reserves. Anderzorg van Menzis gaat volgens het onderzoek van de Consumentenbond het beste om met het premiegeld. Binnen het concern van Achmea scoort FBTO het beste. De zorgverzekering van OFZ, een label dat ook valt onder Achmea, scoort juist niet goed in het onderzoek. De zorgverzekeraar reserveert geen geld voor premieverlagingen, rekent een hoge premie maar heeft wel enorme reserves achter de hand. Ohra een label dat hoort bij CZ geeft volgens het onderzoek het goede voorbeeld. Ohra beschikt over de laagste reserves en de laagste kosten. Zorgverzekeraar Delta Lloyd (CZ) is een uitschieter onder de slechts scorende, met een hoge premie en hoge zorgkosten. 

DSW voorspelt forse premiestijging

DSW heeft de premie voor de basisverzekering 2017 fors verhoogt. De premie stijgt met ongeveer 10 euro per maand. De Consumentenbond zegt dat ze verbaasd is over de premiestijging. Uit het onderzoek van de consumentenbond blijkt dat de reserves van DSW ruim toereikend zijn. Maar DSW heeft ervoor gekozen om geen extra geld uit te trekken om de premie stabiel te houden. De reserves van o.a. CZ, VGZ, Achmea en Menzis zijn ruimschoots voldoende volgens de Consumentenbond. De Consumentenbond gaat er daarom ook vanuit dat de verzekeraars het voorbeeld van DSW niet zullen volgen en de kosten zullen verantwoorden.

 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl