Zorgverzekeraar DSW maakt zorgpremie voor 2024 bekend: forse stijging van €11,50 per maand

De Nederlandse zorgverzekeraar DSW heeft vandaag haar zorgverzekeringspremies voor  2024 bekendgemaakt. Traditiegetrouw is DSW de eerste zorgverzekeraar die in Nederland haar zorgpremie bekend maakt. 

De aankondiging komt in de nasleep van de recente aankondiging van de regering vorige week op Prinsjesdag over een verhoging van de zogenaamde rekenpremie op Prinsjesdag. Dit nieuws geeft een eerste blik op wat zorgverzekerden het komende jaar kunnen verwachten. Daarnaast wordt de komende weken met spanning uitgekeken naar de zorgpremies van de andere Nederlandse zorgverzekeraars.  DSW maakte bekend dat haar zorgverzekeringspremie in 2024 stijgt naar €149,- per maand. Dit is een stijging van maar liefst €11,50 ten opzichte van het jaar ervoor. DSW breekt daarmee met de trend van de afgelopen jaren, toen de zorgpremie elk jaar licht steeg. Deze forse stijging is grotendeels te wijten aan de stijgende zorgkosten, mede door de inflatie en het toenemende beroep dat ouderen doen op de gezondheidszorg in Nederland. 

Kabinet kondigt op Prinsjesdag stijging zorgpremie 2024 aan

De aankondiging van DSW komt nadat het kabinet op Prinsjesdag de zogenaamde rekenpremie voor de zorgverzekering 2024 voor volgend jaar bekend maakte. De actuariële premie is een bedrag dat de overheid als leidraad stelt voor zorgverzekeraars. Dit bedrag is gebaseerd op schattingen van de verwachte zorgkosten voor het komende jaar. In 2024 bedraagt de berekende premie € 1.792,- per jaar, wat overeenkomt met een maandpremie van circa € 149,-. 
De komende weken zullen ook de andere Nederlandse zorgverzekeraars hun premies voor 2024 bekendmaken. Dit dienen zij voor 12 november 2023 te doen. Deze aankondigingen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden door polishouders, die tot en met 31 januari 2024 de mogelijkheid hebben om van zorgverzekering te veranderen. De concurrentie tussen zorgverzekeraars zal naar verwachting heviger worden naarmate zij proberen om hun premies aantrekkelijk te houden voor potentiële klanten. .

Zorgverzekering kritisch kiezen en goed vergelijken

Het is belangrijk dat verzekerden  goed  overwegen welk type zorgverzekering het beste aansluit bij hun behoeften. Naast het verzekerde bedrag spelen ook de dekking en voorwaarden een belangrijke rol. Sommige polishouders hebben behoefte aan een uitgebreide dekking, terwijl anderen  meer kunnen profiteren van een basisdekking tegen lagere premies. Het is daarom van belang om alle zorgverzekeringen te vergelijken

Het is belangrijk om rekening te houden met eventuele aanvullende verzekeringen. Deze diensten kunnen bijvoorbeeld aanvullende dekking bieden voor fysiotherapie, tandheelkundige zorg of alternatieve geneeswijzen. Het is verstandig om goed af te wegen of deze aanvullende verzekeringen nodig zijn en of de kosten  opwegen tegen de baten.

Samenvattend biedt DSW's aankondiging van de zorgverzekeringspremie voor 2024  een eerste blik op wat polishouders het komende jaar kunnen verwachten. Het verhogen van de rekenpremie op Prinsjesdag voegt nog een dimensie toe aan deze ontwikkeling. Verzekeringnemers zullen de komende weken met spanning wachten op mededelingen van andere Nederlandse zorgverzekeraars. Het is van groot belang dat zij  goed geïnformeerd zijn en afwegen welke zorgverzekering het beste  bij hun persoonlijke behoeften en omstandigheden past.
 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl