Zorgverzekeraar CZ wil collectieve korting op zorgpolis behouden

Minister van Medische Zorg Tamara van Ark gaat zich na de zomer buigen over de vraag of collectieve korting op de zorgverzekering voldoende nut heeft. Collectieve zorgpolissen liggen onder vuur. Volgens van Arks voorganger, Martin van Rijn, hebben deze polisen hun nut onvoldoende bewezen.

Van Rijns voorganger, Bruno Bruins, liet het nut van collectieve zorgverzekeringen onderzoeken in 2018. Ze zijn ooit in het leven geroepen om besparingen op de zorgkosten te realiseren, doordat zorgverzekeraars voor een afgebakende groep veel greichter zorg zou kunnen inkopen. Maar vermoed wordt dat het meer als een marktinginstrument wordt gebruikt.

Ruim twee derde van de Nederlandse zorgverzekerden maakt gebruik van een collectieve korting op zijn of haar zorgpolis. Dat is dus een aanzienlijk deel.     

Collectieve korting CZ zorgpremie

De maximale korting werd in 2019 (voor het verzekeringsjaar 2020) teruggebracht van 10% naar maximaal 5% korting. Dit om zorgverzekeraars nog een kans te geven om hun leven te beteren. Uit het eerdergenoemde onderzoek bleek namelijk onder meer dat de collectieve korting een sigaar uit eigen doos zou zijn. Zorgverzekeraars verhogen de zorgpremie eerst om vervolgens een collectieve korting te kunnen toekennen.

Zorgverzekeraars CZ is is de op twee na grootste zorgverzekeraar van het land met 3,7 miljoen zorgverzekerden. De meesten daarvan zijn verzekerd via bedrijfscollectieven. Die collectieven hebben volgens CZ wel degelijk toegevoegde waarde: bij 80% van de zorgcollectieven worden volgens CZ wel degelijk inhoudelijke afspraken gemaakt over de zorg en niet zo zeer alleen maar over de korting. Het probleem is echter dat het moeilijk valt hard te maken dat dit ook echt geleid heeft tot kostenbesparing in de zorg. Volgens een onderzoek van een zorgconsultancy bureau werd bij slechts 18% aannemelijk gemaakt dat er een kostenbesparing gerealiseerd werd.

Volgens CZ directeur Stolper is het inderdaad lastig om besparingen keihard te bewijzen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Belangrijk is de rol die zorgcollectieven hebben bij preventie. CZ werkt samen met bedrijven aan de geozndheid van hun medewerkers, volgens Stolper. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere zorgvraag en daardoor dus een lagere premie voor alle zorgverzekerden. En hier gaat CZ volop inzetten bij haar bedrijfscollectieven. Zorgcollectieven hebben daarom wel degelijk nut.

Voor meer informatie over collectieve korting bij CZ zie: collectiviteitskorting CZ zorgpremie 2021 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl