Zorgtoeslag 2014 enkele euro's per maand lager

Ieder jaar worden er aanpassingen gedaan aan het zorgstelsel. Zo gaat komend jaar het verplicht eigen risico met €10,- euro omhoog naar €360,- per jaar. Hierbij is het wel van belang om op te merken dat huisartsbezoek en diensten waar je aanvullend voor verzekerd bent (zoals bijvoorbeeld tandarts) niet onder het eigen risico vallen.

In 2014 zal ook de Zorgtoeslag enigszins veranderen. Zo zal de hoogte van de zorgtoeslag komend jaar gebaseerd worden op de gemiddelde nominale premie. Hierbij gaat de overheid er van uit dat mensen gebruik maken van een collectieve korting. De gemiddelde nominale premie wordt namelijk bekeken na de vermindering van de collectiviteitskorting.

Dit benadrukt maar weer het belang om je collectiviteitskorting te claimen. Indien je dit niet via een werkgever, vereniging of ander collectief kan of wil doen, bijvoorbeeld omdat de werkgever slechts 1 zorgverzekeraar aanbiedt, kan je je aansluiten bij het collectief van de Stichting Zorg voor Koopkracht (www.zorgpremiekorting.nl). Waardoor je bij meer dan tien zorgverzekeraars recht hebt op collectiviteitskorting. Dit scheelt al snel honderden euro’s per jaar.

Naar verwachting zal de Zorgtoeslag van 2014 enkele euro’s per maand lager worden dan de toeslag van 2013, dit omdat bijna alle zorgverzekeraars ook een verlaging in hun premie hebben doorgevoerd. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl