Zorgpremies gaan komende jaren flink stijgen is de verwachting

De Nederlandse zorgverzekeraars maken al enkele jaren op rij verlies. Zij vulden hun verlies tot nu aan uit hun algemene reserves. Nu hier het einde van in zicht komt zullen zij genoodzaakt zijn om de zorgpremies voor zorgverzekerden in 2019 fors te laten stijgen, zo is de verwachting.

Op Prinsjesdag komt de Minister van Volksgezondheid ieder jaar met een voorstel (rekenpremie) voor de zorgpremie voor komend jaar. Zorgverzekeraars kunnen hier dus naar eigen inzicht van afwijken. Zorgverzekeraar DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de zorgpremie voor het volgende jaar bekend maakt.

Als zorgverzekeraars dus gaan stoppen met het inzetten van hun buffers om de premie laag te houden zal de premie voor een zorgverzekering in 2019 naar verwachting met € 100,- per verzekerde per jaar stijgen. Dit staat nog los van de reguliere stijging van de zorgkosten, die ook niet mals is.

Zorgverzekeraars lijden verlies

Om een indruk te geven wat het resultaat van zorgverzekeraars het afgelopen jaar (2017) was, bij deze een overzicht van de 4 grootste Nederlandse zorgverzekeraars:

- Zorgverzekeraar CZ                                     : 140 miljoen euro verlies
- Zorgverzekeraar Zilveren Kruis                    : 128 miljoen euro verlies
- Zorgverzekeraar VGZ                                   : 107 miljoen euro verlies
- Zorgverzekeraar Menzis                               : 45 miljoen euro winst

 Flinke maatregelen om de zorgkosten te laten dalen zijn dus erg welkom. Zie hiervoor onder meer het artikel: Zorgpremie kan stuk lager als minister rug recht houdt tegen lobby van farmaceuten van Martijn van Winkelhof

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl