Zorgpremie waarschijnlijk met tien euro per maand omhoog

De zorgpremie stijgt naar 1.215 euro per volwassene in 2015, 114 euro meer dan dit jaar. De bijdrage komt daardoor ongeveer uit op het niveau van 2013. Deze bedragen zijn exclusief collectiviteitskorting.

De stijging zou nodig zijn doordat werkgevers te veel hebben meebetaald aan de zorgpremie en daarvoor wettelijk moeten worden gecompenseerd. Ook het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten speelt een rol.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico zal volgend jaar naar verwachting ook licht stijgen: van 360 naar 375 euro.

Aanvankelijk leek er sprake van een stijging met meerdere tientjes, maar door kostenbeheersing in de zorg kan die stijging beperkt blijven, zeggen bronnen. Zij melden ook dat na 1 januari voor de wijkverpleging geen eigen betalingen meer gedaan hoeven te worden.

Wettelijk is vastgelegd dat zorgverzekeraars een eigen vermogen van minimaal 11 procent moeten aanhouden. Wanneer een verzekeraar hier precies aan voldoet, is er sprake van een buffer van 100 procent.

Over het algemeen wordt het als verstandig gezien om meer dan alleen de minimale buffereis aan te houden. Zorgverzekeraars zitten ruim boven de minimale eis.

Onderhandelingen Zorgpremie

Woensdag komen rond 14.00 uur eerst de financieel specialisten van de regeringspartijen VVD en PvdA en die van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP weer bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën om de onderhandelingen af te ronden.

Waarschijnlijk schuiven daarna ook nog de fractievoorzitters en premier Mark Rutte aan om het akkoord definitief te bezegelen.

De hoofdlijnen van de plannen zijn de afgelopen tijd al uitgelekt. Er komt in totaal een miljard euro beschikbaar om eerder geplande lastenverzwaringen voor burgers te verzachten. Dat leidt tot een gemiddelde koopkrachtstijging van 0,25 procent.

 Het kabinet heeft de steun van de bevriende oppositie nodig om zich verzekerd te weten van een meerderheid in de Eerste Kamer. Dijsselbloem presenteert de nieuwe begroting op Prinsjesdag, 16 september.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl