Zorgpremie stijgt in 2021 met zestig euro

Naar alle waarschijnlijkheid zal de basisverzekering in 2021 zestig euro duurder worden. In 2020 bedraagt de gemiddelde zorgpremie afgerond 1415 euro. Percentueel gezien stijgt de zorgpremie in 2021 met afgerond 4,2%. En dus zal dit betekenen dat de zorgpremie wéér zal stijgen; zo steeg in 2020 de gemiddelde zorgpremie ook al met 3 euro per maand. Op Prinsjesdag zal de definitieve zorgpremie stijging bekendgemaakt worden. Echter zal dit vermoedelijk hooguit een paar euro’s schelen. Gezondheidseconomen voorspelden dit jaar nog dat de zorgpremie in 2021 zelfs zou stijgen met ruim 140 euro. Door de coronavirus uitbraak zijn de zorgkosten sterk gestegen, daarentegen is er veel standaard zorg uitgesteld en dus nog niet gedeclareerd.

Wie bepaalt de zorgpremie hoogte?

Je kan je natuurlijk afvragen door wie de zorgpremie wordt bepaald. De overheid of de zorgverzekeraars? De stijging die hierboven is aangekondigd wordt de ‘nominale premie’ genoemd. De hoogte van de premie is vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het VWS moeten verzekeraars deze premie minimaal hanteren om de verwachte zorgkosten van komend jaar te dekken. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk wel zelf welke premie zij hanteren. De premie kan dus hoger of lager zijn. Op uiterlijk 12 november dit jaar worden de premies van zorgverzekeraars in 2021 door henzelf bekendgemaakt.

Waarom stijgt de zorgpremie?

Om die vraag te beantwoorden is het van belang dat we beginnen met het zorgstelsel in Nederland. Het zorgstelsel is namelijk zodanig opgesteld dat we voor iedereen kunnen zorgen. Dus zo kan het zijn dat je het hele jaar premie betaald zonder dat je daadwerkelijk gebruik maakt van je zorgverzekering. Zo dragen wij allen de zorgkosten en ontvangen zieke mensen de benodigde zorg.

De zorgpremie stijgt al meerdere jaren en dit komt doordat de zorgkosten stijgen. Als grootste oorzaak kan de vergrijzing worden aangewezen; doordat een groot aantal Nederlanders ouder worden, nemen de kosten van het zorggebruik toe. Dit gaat hand in hand met het feit dat de kwaliteit van de zorg ook beter wordt. De kosten stijgen doordat we bijvoorbeeld betere behandelingen kunnen aanbieden. Men blijft langer leven en dus maken zij langer gebruik van de geboden faciliteiten uit de zorg. Wil je uit alle zorgpremies de voordeligste premie vinden? Ga dan naar de pagina zorgverzekering vergelijken.

De zorgtoeslag die de overheid als bijdrage aan lagere inkomens geeft zal overigens ook oplopen. Dit is namelijk een wettelijk bepaalde koppeling. Op het moment dat de zorgpremie stijgt, stijgt ook de toeslag voor lagere inkomens. Je kan trouwens makkelijk gebruik maken van een zorgpremiekorting.

Stijgt mijn eigen risico nu ook?

Komend jaar zal er niks veranderen aan de hoogte van het eigen risico. Met instemming van het parlement heeft het kabinet tot en met 2021 de eigen risico vastgezet op 385 euro. Je kan nog wel het eigen risico vrijwillig laten oplopen en daarmee hun premie verlagen. Ook bestaat er een zorgpremiekorting bij een gezonde levensstijl. Als je een ‘gezonde’ levensstijl volgt kan het resulteren in een fijne besparing zijn.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl