Zorgpremie is sinds de invoering gestegen met zo’n 450 euro

Het Nederlandse zorgstelsel is inmiddels 13 jaar oud. In 2006 schafte Kabinet-Balkenende II het ziekenfonds af en dat maakte plaats voor het huidige zorgstelsel. Dit stelsel ontving in eerste instantie veel kritiek, op zowel zorgverzekeraars als op ziekenhuizen en de minister. Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies bekendmaken. Perfect moment om terug te blikken op de zorgverzekeringspremie van de afgelopen jaren.

Ziekenfonds afgeschaft

In 2006 werd het ziekenfonds afgeschaft en werd het de nieuwe zorgverzekeringswet geïntroduceerd. Eén van de oorzaken was het oneerlijke verschil tussen de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. Artsen ontvingen namelijk een lagere vergoeding voor ziekenfondspatiënten dan voor patiënten met een particuliere zorgverzekering. Het werd winstgevender om die laatste groep eerder en beter te behandelen. Daardoor kende het ziekenfonds lange wachtlijsten. Eveneens maakten vergrijzing en andere kostenstijgingen het moeilijk om de zorguitgaven beheersbaar te houden. 

Huidige zorgstelsel 

Het huidige zorgstelsel bestaat uit een identieke basisverzekering voor iedereen. De inhoud hiervan wordt jaarlijks bepaald op Prinsjesdag. Alle Nederlanders zijn verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar is verplicht om iedereen te accepteren. Mensen met lage inkomens ontvangen zorgtoeslag ter compensatie voor de maandelijkse zorgpremie. Via een herverdelingsmechanisme worden zorgverzekeraars gecompenseerd wanneer zij veel dure of oude klanten hebben. 

Het huidige zorgstelsel stelt de marktwerking centraal. Verzekeraars moeten elkaar beconcurreren en zijn gericht op het inkopen van de beste zorg tegen de beste prijs. 

Terugblik premie zorgverzekering

Het huidige zorgstelsel heeft een aantal problemen van het ziekenfonds opgelost, zoals de lange wachtrijen. Toch levert de Nederlandse bevolking veel kritiek, met name op de jaarlijkse premieverhoging. De zorgpremie is namelijk sinds de invoering gestegen met 446 euro. Het eigen risico is van €150,- naar €385,- gestegen in ruim 10 jaar tijd. 

In 2020 zullen de premies nog verder stijgen. De regering verwacht een stijging van gemiddeld €37,-. De premie voor een basisverzekering zal dan gemiddeld €1421,- kosten. In 2006 betaalden Nederlanders gemiddeld effectief €938,- aan zorgpremie. Dit betekent een procentuele stijging van ruim 47%. 

Zorgverzekering straks niet meer betaalbaar?

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) roept zorgaanbieders op om in actie te komen. Zij vrezen dat zorg op deze manier niet betaalbaar en toegankelijk zal zijn voor iedereen. Ook wil de toezichthouder dat er betere afspraken worden gemaakt met betrekking tot welke zorg ‘waar’ en ‘door wie’ wordt aangeboden.  

Collectieve korting op zorgverzekering

Waarom betalen als je kunt besparen? Met collectieve korting kun jij besparen op jouw zorgpremie. Vanaf 2020 kun jij collectiviteitskorting ontvangen van maximaal 5%. Op jouw aanvullende verzekering is er zelfs geen vastgestelde maximum korting. Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Vergelijk collectiviteitskorting en vind jouw ideale verzekering. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl