Zorgpremie gaat weer stijgen in 2015

De zorgpremie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar naar verwachting met honderd euro. De overheid wil tijdelijk bijdragen om het schokeffect voor de burgers te verzachten.
Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Doordat de overheid tijdelijk bijdraagt, stijgt de zorgpremie volgend jaar voor de burger met twintig euro. Jammer genoeg is de bijdrage tijdelijk: in vier gelijke stappen bouwt deze af naar nul in 2019.

Zorgverzekeraars kunnen zorgen dat zorgpremie verder stijgt

De zorgverzekeraars kunnen er ook voor zorgen dat de zorgpremie nog verder stijgt. Zij hebben reserves nodig om aan de solvabiliteitseisen te kunnen voldoen. Deze zullen hoger uitvallen vanwege de overhevelingen van AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Het is mogelijk dat de verzekeraars hiervoor een eenmalige premieopslag gaan berekenen. Achmea-bestuursvoorzitter Willem van Duin verwacht dit wel: 'Ons risicoprofiel wijzigt en banken zullen dus strenger worden. We zullen onze voorzieningen op een hoger niveau moeten brengen en dat zal uit de premie moeten komen.' Hoeveel de stijging gaat bedragen, kan Van Duin nog niet zeggen.

AWBZ

De premiegevolgen vloeien voort uit de hervormingen in de langdurige zorg en de bijbehorende overheveling van AWBZ naar Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De huidige AWBZ-premie bedraagt 12,65 procent van het belastbaar inkomen en is niet kostendekkend. Het tekort in het fonds is hierdoor opgelopen tot twintig miljard en neemt jaarlijks met circa drie miljard euro toe. De VWS-bewindspersonen schatten voorlopig in dat de Wlz-premie rond de 10 procent zal bedragen.

Zorgverzekeringswet

Omdat zorg die voorheen uit de AWBZ werd betaald vanaf 2015 uit de Zorgverzekeringswet wordt betaald, gaan de bijbehorende uitgaven omhoog. Hierdoor zal de Zvw-premie stijgen. Omdat nog niet bekend is welke onderdelen van de zorg precies in de Zorgverzekeringswet komen, is een precieze berekening lastig. Daarbij nemen de zorgkosten ieder jaar flink toe.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl