Zorg per gemeente verschilt sterk

 

Zorg inkopen per gemeente

Ieder gemeente in Nederland ontvangt een budget van de overheid, waarvan ze zorg kunnen inkopen. De zorg wordt ingekocht door speciaal aangestelde ambtenaren in de gemeenten en zij verdelen de ingekochte zorg op de verschillende zorgfuncties.

Bekendmaking op 1 oktober

In feite kan het zo zijn dat een zorgbehoevende in vergelijking tot een andere gemeente betere zorg krijgt, omdat er meer budget te besteden is voor de zorg die hij of zij nodig heeft. Op 1 oktober moeten alle gemeenten bekend maken op welke zorg er wordt ingekocht voor 2015.  

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl