Zorg en Zekerheid spreekt reserves aan en verlaagt zorgpremie 2018

Tegen de voorspellingen in heeft Zorg en Zekerheid zojuist bekend gemaakt dat ze de premies van de zorgverzekeringen die ze aanbieden verlagen. 

Lagere zorgkosten dan begroot

De zorgkosten waarmee zorgverzekeraars te maken hebben, nemen jaarlijks toe door toevoegingen van zorg en vergoedingen van nieuwe medicijnen in de basiszorgverzekering, en het langer thuis laten wonen van zorgbehoevenden. 
Door de vooruitziende blik van Zorg en Zekerheid in de zorginkoop en investeringen in innovaties om betere zorg aan te bieden, vallen de zorgkosten voor Zorg en Zekerheid lager uit dan was begroot voor 2018. Hierdoor is de zorgverzekeraar in staat om het afgenomen tekort te dekken met de eigen reserves. 

De aangesproken reserves komen uit op €33 miljoen en maken een premiedaling mogelijk van €12 per jaar voor de meest gekozen naturapolis. Ook bij de andere polissen is er sprake van een verlaging van de premies. De zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft ervoor gekozen om de reserves aan te spreken zodat verzekerden niet verrast zullen worden door grote stijgingen, maar altijd een stabiele zorgpremie krijgen. 

Premies van basiszorgverzekeringen

Zorg en Zekerheid biedt drie verschillende basisverzekeringen aan: de Zorg Zeker Polis, dit is een naturapolis voor €103,95 per maand en Zorg Zeker Polis, ook een naturapolis, voor €114,95 per maand. Daarnaast is er ook een basisrestitutiepolis Zorg Vrij Polis, voor €118,45 per maand. Al deze premies zijn lager dan de premies van 2017. 

Bespaar nog meer op de zorgpremie – collectieve korting

Naast dat Zorg en Zekerheid haar premies heeft verlaagd, is er ook de mogelijk om nog meer op de zorgpremie te besparen door collectieve korting aan te vragen. De hoogte van de collectieve korting is afhankelijk van meerdere factoren, maar is minimaal 5%. Via de Stichting Zorg voor Koopkracht is het mogelijk om je aan te sluiten bij het collectief wat voor iedereen toegankelijk is en waarbij je dus van minimaal 5% collectiviteitskorting profiteert. Studenten profiteren zelfs van 10% korting op de basisverzekering. 

Zorg enb Zekerheid zorgpremie 2018
Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl