Zijn Nederlanders te loyaal aan hun werkgeverscollectief?

In Nederland hebben ruim 6 miljoen mensen een verzekering afgesloten via hun werkgever. Uit recent onderzoek van Pricewise.nl, een onafhankelijke vergelijkingswebsite is gebleken dat dat ruim de helft van de deelnemers van een werkgeverscollectief al meer dan 10 jaar is aangesloten bij hetzelfde collectief. De helft van deze verzekerden was zelfs al aangesloten vóór de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Dit betekent dat er onder de deelnemers van zorgcollectieven opgericht door werkgevers relatief weinig overstappers zijn. Maar zijn deze blijvers ook altijd beter af bij hun werkgeverscollectief?

Geen passend aanbod

Werkgeverscollectieven kunnen de zorg afstemmen op veelvoudig voorkomende problemen binnen het bedrijf. Hierdoor kan er specialistische zorg aan werknemers worden aangeboden. Hoewel er een aantal voordelige zorgcollectieven bestaan, is het overgrote deel te gespecialiseerd om te kunnen profiteren van de vastgestelde kortingspercentages. Niet iedereen namelijk binnen het bedrijf heeft altijd deze zorg nodig, of zit juist met een andere zorgvraag. Aanvullende pakketten in het werkgeverscollectief zitten dan voor jou vol met overbodige onderdelen en bieden weinig voordeel ten opzichte van de vaak hogere basispremie voor werkgeverscollectieven.

Waarom blijft iedereen bij zijn zorgverzekering?

Een deel van de ondervraagden gaf als reden op voor het blijven bij het collectief ‘geen goedkoper alternatief te kunnen’. Dit kan te verklaren zijn doordat door de grote hoeveelheid aan werkgeverscollectieven weinig transparantie en overzicht wordt geboden aan de zorgmarkt volgens demissionair minister Schippers. Ook gaven veel deelnemers als reden op dat ze ‘al jaren bij de zorgverzekeraar te zitten’.

Vergelijken loont echt

Ondanks dat een deel van de ondervraagden in het onderzoek ook aangaf ‘tevreden te zijn met de huidige zorgverzekering’ waren veel verzekerden van het werkgeverscollectief niet op de hoogte van veranderingen in de pakketten van de verzekering. Je loopt dan het risico dat je dan voor onnodige zorg verzekerd bent en op den duur duurder uit bent. Ondanks dat het even veel werk zal betekenen, kan het regelmatig onder de loep nemen van de (collectieve) zorgverzekering dus significant bijdragen aan het besparen van kosten op de zorgpremie. Ook kun je kijken of een overstap naar een collectief voor een grotere doelgroep voordelig kan uitpakken. Er zijn verschillende collectieven opgericht die korting aanbieden op de zorgverzekering zonder speciale voorwaardes te stellen. Vaak bieden deze collectieven korting aan over de normale basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Het voordeel van dit soort collectieven is dus dat je korting kunt ontvangen over een breed aanbod in plaats van over de specifieke pakketten zoals die in de werkgeverscollectieven zitten.

 

Hoewel er natuurlijk ook goede werkgeverscollectieven tussen zitten, is het verstanding als verzekerde bij een werkgeverscollectief om onderzoek te doen naar je verzekering. Er valt vaak nog voordeel te halen met het vergelijken van verschillende zorgverzekeringen en het kijken naar laagdrempelige collectieven. Op de website Zorgpremiekorting.nl kun je een volledig overzicht vinden van alle beschikbare collectieve verzekeringen waar jij je als individu kosteloos bij kunt aansluiten. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl