Wat wordt de hoogte van de zorgpremie in 2022?

Op Prinsjesdag, dit jaar op 21 september wordt de nominale zorgpremie bekendgemaakt. Naar aanleiding hiervan maken de zorgverzekeraars de eigen premierekeningen bekend. De hoogte van deze premie is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De corona pandemie resulteert in veel achterstallige zorg,
  • de specificatie van het zorgpersoneel,
  • vergrijzing van de nederlandse bevolking

Verandert het eigen risico in 2022?

Tot en met het einde van 2021 betaal je een maximaal eigen risico van 385 euro voor de basiszorg. Als je vrijwillig de optie hebt gekozen om het eigen risico te verhogen voor een korting op je zorgpremie betaal je maximaal 885 euro eigen risico. Voorlopig staat het eigen risico vast. Op Prinsjesdag zal officieel bekend worden gemaakt dat in 2022 het verplichte eigen risico op 385 euro blijft staan. Om de beste keuze te maken over het eigen risico.

Wat gaat er met de aanvullende zorgkostenverzekeringen gebeuren?

Laatste jaren werd er niet veel veranderd aan de aanvullende zorgkosten. Toch is de kans groot dat dit volgend jaar enorm zal stijgen. Denk bij de aanvullende zorg bijvoorbeeld aan orthodontie, aanvullende fysiotherapie en tandartskosten. In november zal duidelijk worden hoe hoog deze aanvullende verzekeringen zullen worden.

Wat gaat er met de zorgtoeslag gebeuren?

Begin november zal het kabinet ook de zorgtoeslag bekend maken. De hoogte van de zorgtoeslag zal afhankelijk zijn van de prijsstijging van de premies. Gaan de premies omhoog, dan is de kans groot dat de zorgtoeslag ook zal stijgen. De invloed van corona brengt dus grote gevolgen voor de veranderingen in de zorg van 2022 met zich mee.

Komt er verandering in de basisverzekering?

De basis zorgverzekering is het belangrijkste om de kosten aan de huisarts of ziekenhuis te betalen, mocht dit nodig zijn. Ieder jaar bepaalt de overheid wat de inhoud van dit basispakket is. 

 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl