Veranderingen Zorgverzekering 2014

Wat verandert er in 2014 in de zorgverzekering en het basispakket? We zetten hier vast enkele wijzigingen op een rij. 

Basispakket 2014

Het basispakket blijft, tegen alle verwachtingen in, vrijwel ongewijzigd. Omdat aangekondigd was dat er flink bezuinigd zou worden werd verwacht dat veel behandelingen niet langer in het basispakket vergoed zouden worden. Er is zelfs een kleine aanvulling op het basispakket; in 2014 worden vijf bezoeken aan een psycholoog voor lichte psychologische problemen vergoed.

Restitutiepolissen worden duurder

Minister Schippers stelde in februari 2013 nog voor om de restitutiepolis geheel af te schaffen, dat plan is echter van de baan. Ook in 2014 kunt u een zorgverzekering afsluiten waar u zelf uw zorgverlener kunt kiezen (vrije zorgkeuze). Deze keuzevrijheid komt echter met een prijskaartje; verwacht wordt dat restitutiepolissen volgend jaar flink duurder zullen worden.

Naturapolissen strenger met vergoeden

Tot nog toe gold dat een bepaald percentage werd vergoed als u van een zorgverlener gebruikmaakte met wie uw zorgverzekeraar geen contract had. In 2014 zal bij een naturapolis strenger worden gelet op de vergoedingen. Zo kan het voorkomen dat u in het geheel geen vergoeding ontvangt wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de zorgverlener.

Waarschijnlijk opnieuw een hoger eigen risico

Het eigen risico is de afgelopen jaren al flink gestegen, van 170 euro in 2011 tot 350 euro nu. In 2014 wordt het eigen risico nog niet inkomensafhankelijk, dit zal pas in 2015 plaatsvinden. Voor 2014 is nog niet bekendgemaakt wat het nieuwe eigen risico zal bedragen.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl