Tweede Kamer stemt voor nieuwe zorgpolis

De Tweede Kamer heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de plannen van minister Schippers van Volksgezondheid om in 2016 een nieuw soort zorgpolis in het zorgverzekeringsstelsel in te voeren. Zij kreeg hiervoor steun van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP.

In de nieuwe zorgpolis worden alleen behandelingen en zorgvormen vergoed die door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverleners worden geleverd. Onder deze zorgverleners behoren tot nu toe alleen ziekenhuizen, medisch specialisten en psychologen. Huisartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, tandartsen, logopedisten en diëtisten vallen hier dus niet onder.

Met deze nieuwe zorgpolis kunnen zorgverzekeraars veel gerichter zorg inkopen en daarmee veel geld besparen, wat ook ten goede komt aan de zorgverzekerden. Zij die voor de nieuwe polis kiezen, kunnen daarom rekenen op een lagere zorgpremie, maar zullen niet langer in ieder ziekenhuis en bij iedere specialist terecht kunnen voor hun behandeling. Hun keuzevrijheid wordt dus beperkt in ruil voor een lagere zorgpremie. Uitzondering op deze regel is spoedeisende hulp. In dat geval heeft de verzekerde ten allen tijde recht op vergoeding van de noodzakelijke spoedeisende zorg. Consumenten hoeven overigens niet voor de nieuwe zorgpolis te kiezen, omdat de huidige natura- en restitutiepolissen gewoon blijven bestaan.

 

Verbod op overname ziekenhuizen

Naast goedkeuring van deze nieuwe zorgpolis, stemde de Tweede Kamer ook in met een wet die zorgverzekeraars verbiedt ziekenhuizen te kopen en over te nemen. Minister Schippers gaf eerder al aan dat het belangrijk is dat er een duidelijke scheiding blijft bestaan tussen zorgverzekeraars en zorgverleners.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl