Tweede kamer stemt toe met afschaffen medisch beroepsgeheim

Het voorstel kreeg dinsdag een ruime meerderheid in de kamer. Onder andere de VVD, PVV, CDA en PVDA gingen akkoord met het voorstel van minister Schippers. Als de wet ook wordt aangenomen door de senaat mogen de zorgverzekeraars straks systematische controles uitvoeren om fraude tegen te gaan. De zorgverzekeraars mogen de inrekening gebrachte kosten voor een behandeling, de vergoeding aan de patiënten, eigen bijdrage van de verzekerde klanten en het eigen risico onderzoeken.

Maar daar blijft het niet bij, het onderzoeken van persoonsgebonden gegevens valt ook onder de nieuwe bevoegdheden. Zowel medische als strafrechtelijke data mogen worden ingezien door de zorgverzekeraars. Het enige wat ze wordt opgelegd is dat ze verzekerden binnen drie maanden na inzien op de hoogte brengen.

Al jaren mogelijkheid om in te kijken

Zorgverzekeraars hadden al jaren de mogelijkheid om de patiëntgegevens in te kijken wanneer zij het vermoeden hadden dat er gefraudeerd werd. Dit kon alleen niet als de patiënt een zogenaamde restitutiepolis had. In dit geval had de patiënt een beroep gedaan op een zorggever waarmee er geen contact was afgesloten door de zorgverzekeraar. Die vrije zorgkeuze is een belangrijk aspect van de restitutiepolis.

Door de nieuwe wet is het dus mogelijk om de patiëntgegevens in te zien van iemand met een restitutiepolis als er een vermoeden van fraude is. De zorgverzekeraar neemt in zo’n geval een medisch adviseur. Deze krijgt op het hoofdkantoor van de zorgaanbieder toegang tot het dossier. De adviseur meldt vervolgens netjes aan de zorgverzekeraar of er sprake is van fraude of niet.

Enkele kamer leden pleiten wel voor een onafhankelijk medische adviseur die deze controles uitvoert. Nu zijn het medische adviseurs voor de zorgverzekeraars. Ook mag de adviseur geen uitspraken doen over diagnoses. Volgens kamerlid Marith Volp van de PvdA is deze wet geen aantasting op het beroepsgeheim. Maar volgens haar is het wel nodig om hiermee in te stemmen. Volgens Volp wordt er veel gefraudeerd, en moet er worden gecontroleerd op een goed vastgelegde wijze. Wel zal de Autoriteit van Persoonsgegevens de zorgverzekeraars en medisch adviseurs nauwlettend in de gaten houden.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl