Tussentijdse verhoging van zorgpremie is mogelijk

De basis zorgpremie is voor iedere Nederlander hetzelfde, ongeacht je gezondheid of leeftijd. Echter voor de aanvullende verzekeringen geldt sinds 2014 bij een aantal grote zorgverzekeraars een leeftijdsafhankelijke zorgpremie. Dat wil zeggen dat het kan zijn dat je meer betaalt voor bijvoorbeeld een tandartsverzekering als 60+ er in vergelijking tot een twintiger. Door de invoering hiervan, kan het zo zijn dat je na je verjaardag opeens meer zorgpremie moet gaan betalen voor exact dezelfde dekking in het resterende kalenderjaar.

Leeftijdsafhankelijke zorgpremie

De zorgverzekeraars die op wat voor manier dan ook een leeftijdsafhankelijke zorgpremie hanteren in 2014 voor een aanvullende verzekering zijn:

    CZdirect
    FBTO
    VGZ
    Zilveren Kruis
    De Friesland Zorgverzekeraar (alleen voor tandheelkunde)
    ONVZ (alleen voor tandheelkunde)

Zorgpremie leeftijdscategorieën

Om te bepalen wie wat betaalt bij deze partijen zijn er verschillende leeftijdscategorieën opgesteld. Zo hanteert de zorgverzekeraar FBTO – waarbij de premieverschillen het grootst zijn – de volgende categorieën:

    18 tot 22 jaar
    23 tot 26 jaar
    27 tot 49 jaar
    50 tot 64 jaar
    65 tot 100 jaar

CZdirect heeft twee verschillende leeftijdscategorieën, VGZ drie en Zilveren Kruis heeft er vier.

Voorbeeld #1

Nu kan het natuurlijk voorkomen dat je na je verjaardag opeens in een andere categorie belandt wat ook betekent dat de premie dan ook hoger wordt voor de rest van dat lopende kalenderjaar. Om het effect hiervan aan te tonen, geef ik je een voorbeeld. Stel je wordt in de maand mei 50 jaar en bent bij FBTO verzekerd voor negen fysiotherapiebehandelingen en een vergoeding voor een bril of lenzen. Zoals je hierboven kunt zien betekent dit dat je in een andere categorie terecht komt. De premie gaat hierdoor voor fysiotherapie maandelijks met 1,22 euro en voor brillen en lenzen 2,03 euro omhoog. Een verhoging van 3,25 euro per maand tot aan het eind van dit kalenderjaar.

Voorbeeld #2


Als je bij ONVZ bent verzekerd voor een tandartsverzekering die kosten dekt tot aan 250 euro en je wordt 22 jaar, dan ga je maandelijks 2,66 euro meer betalen.

Maar het kan nog erger; zo kregen we een melding via Twitter dat iemand deze maand 30 jaar is geworden en 14 euro meer gaat betalen aan haar zorgverzekering.

Dus als er van maand op maand opeens meer wordt afgeschreven aan premie door jouw zorgverzekeraar, dan kan het dus goed zijn dat je een jaartje ouder bent geworden en hierdoor in een andere schaal terecht bent gekomen. Het grotendeel van de verzekeraars hanteren trouwens geen leeftijdsafhankelijke premie voor aanvullende zorg, maar dat kan volgend jaar weer anders zijn.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl