Schippers relativeert verwachte stijging zorgpremie

De voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB) dat er vanaf 2015 per maand meer zorgpremie zal moeten worden betaald, is te voorbarig. Volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zegt deze raming weinig over hoe hoog de zorgpremie daadwerkelijk gaat worden.
Minister Schippers (Volksgezondheid) trekt plots de wet terug die het mogelijk maakt dat ziekenhuizen winst gaat uitkeren.

Zorgverzekeraars bepalen pas eind van het jaar de hoogte van de zorgpremie

Schippers wees er dinsdag op dat de zorgverzekeraars pas in november 2014 de hoogte van de zorgpremie bepalen, omdat er in maart nog veel onzekere factoren zijn die invloed hebben op de hoogte van de zorgpremie. Afgelopen zomer zat de CPB-raming nog boven (134 euro) de later vastgestelde jaarpremie voor de zorg.

Overheid beperkt stijging zorgpremie

De bewindsvrouw wijst er ook op dat langdurige zorgtaken die in 2015 niet meer worden vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), op het bordje van de zorgverzekeraars komen. Maar het kabinet komt met een regeling om de gevolgen daarvan de komende 5 jaar te verzachten, aldus Schippers. Daardoor zouden de gevolgen voor de zorgverzekeringspremie in 2015 worden beperkt tot 20 euro per jaar, nog geen 2 euro per maand.
Na een lichte daling in 2013 is de maandelijkse bijdrage dit jaar zo'n 10 euro lager uitgevallen, aldus VWS. Een eerdere CPB-raming gaf aan dat dit jaar de zorgpremie 1235 euro zou zijn, meer dus dan de 1101 euro die nu uiteindelijk moet worden betaald. Mocht de laatste raming van het CPB wel uitkomen en de zorgpremie maandelijks 12 euro omhooggaan, dan is de premie ongeveer net zo hoog als in 2012, aldus Schippers. Daar wordt dan wel meer zorg voor geleverd, zegt ze.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl