Patiënten laten behandelingen schieten door hoog eigen risico

Minister Edith Schippers (VWS) meldt dat patiënten niet minder vaak een bezoek brengen aan hun huisarts vanwege de hoogte van het eigen risico. Echter komt dit doordat een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost niet valt onder het eigen risico. In opdracht van het ministerie van VWS werd het onderwerp zorgmijding onderzocht. Hieruit blijkt dat ongeveer 3 procent van de bevolking wel eens af ziet van een bezoek aan een huisarts wegens financiële redenen. De vergelijking tussen het bezoek van de huisarst de stijging van het eigen risico vindt gemeenschapsorganisatie zorgpremiekorting.nl irrelevant. Een bezoek aan de huisarts staat namelijk los van het eigen risico. Behandelingen die wel invloed hebben op het eigen risico moeten als uitgangspunt worden genomen.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Het Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderstreept het probleem dat mensen zorg mijden vanwege het hoge eigen risico. Meer dan een kwart van de bevolking volgt een verwijzing van de huisarts naar een specialist niet op. Dit percentage is tussen 2008 en 2013 gestegen naar 27 procent. Mensen laten een vervolgafspraak of behandeling schieten omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen.

Korting op zorgpremie

Om op jaarbasis te besparen op zorgkosten kan men korting op zorgpremie aanvragen. Een collectieve zorgverzekering is hetzelfde als een gewone zorgverzekering, maar dan voor een groep mensen in plaats van een individueel verzekerde. Het grootste voordeel van een collectieve zorgverzekering is dat je via het collectief korting krijgt op je zorgverzekering. (collectiviteitskorting)

Meer over: korting op zorgverzekering

 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl