Overstappen van zorgverzekeraar bij ontbrekend zorgbudget

Het NRC meldt dat ziekenhuispatiënten niet direct geholpen kunnen worden doordat de desbetreffende zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht. Mensen worden op een wachtlijst geplaatst, terwijl er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn om direct de patiënt te behandelen. Door het ontbrekende budget bij het betreffende ziekenhuis kunnen de beschikbare artsen, verplegers en operatiekamers niet worden ingezet.

Bewust langere wachtlijsten

Uit onderzoek van MediQuest blijkt dat de opgegeven wachtlijsten door ziekenhuizen niet kloppen. Academische ziekenhuizen beschikken over voldoende behandelcapaciteit, maar hanteren bewust lange wachtlijsten, zodat patiënten een ander ziekenhuis kiezen. De duur van de wachtlijst wordt door ziekenhuizen tevens overschreden. Uit het onderzoek blijkt dat bij 25 ziekenhuizen de wachtlijst langer is dan het afgesproken maximum van zeven weken.

Verschil per zorgverzekeraar

De wachtlijst bij ziekenhuizen kan zelfs per zorgverzekeraar verschillen. Dit valt te verklaren doordat de zorgverzekeraar en het ziekenhuis afspraken maken over het behandelplafond en operatiebudget. Sommige patiënten worden dus eerder geholpen door andere, puur omdat zij een polis hebben bij een andere zorgverzekeraar.

Beheersbare zorgkosten

De toegankelijkheid van de zorg komt echter niet in het geding volgens Schippers. Volgens de minister worden de wachtlijsten niet gebruikt door ziekenhuizen om patiënten te sturen, maar is een behandelplafond nodig om de kosten van de zorg beheersbaar te houden. Volgens Schippers is het soms beter voor zorgverzekeraars om niet te veel zorg in te kopen, maar te zorgen voor een breed en divers aanbod, zodat zoveel mogelijk verschillende patiënten behandeld kunnen worden. Wie ontevreden blijft en voordurend hinder ondervindt, kan overstappen van zorgverzekeraar.

Zie ook: 1,4 miljoen Nederlanders stappen over van zorgverzekeraar

Overstappen van zorgverzekeraar

Minister Schippers geeft aan dat ontevreden klanten vanaf medio november kunnen overstappen naar een zorgverzekeraar met een ander inkoopbeleid en betere service. Hiermee uit de klant zijn ongenoegen en zullen er bij zorgverzekeraars alarmbellen gaan rinkelen, mochten zijn hun klanten verliezen. ‘’Dat houdt verzekeraars scherp en gericht op kwaliteit van hun zorgaanbod en polis’, aldus Schippers.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl