NZa eist duidelijkheid over netto zorgpremie en polistype

Zorgverzekeraars moeten voortaan aan hun potentiële verzekerden aangeven wat de hoogte van de netto premie is, die overblijft na aftrek van alle kortingen, bijvoorbeeld collectiviteitskorting. Ook moeten zij het type polis dat zij aanbieden -natura of restitutie- kenbaar maken. En of er, in het geval van een restitutiepolis, sprake is van (gedeeltelijk) gecontracteerde zorg of niet. Dat staat in de Beleidsregel Informatieverstrekking Zorgverzekeraars, die de NZa donderdag heeft gepubliceerd.

Nieuwe beleidsregels

De beleidsregel schrijft voor welke informatie een zorgverzekeraar minimaal moet geven aan zijn (potentiële) verzekerden. Bijvoorbeeld informatie over de polisvoorwaarden, de contracten die de zorgverzekeraar met zorgaanbieders sluit, hoe hij omgaat met het preferentiebeleid voor geneesmiddelen en wat de toegangsvoorwaarden zijn voor de aanvullende verzekering.

Verscherpte regels

De NZa brengt de Beleidsregel Informatieverstrekking ieder jaar uit en scherpt die zo nodig aan. Tot vorig jaar heette de beleidsregel nog richtsnoer. Dit jaar is de beleidsregel op een aantal punten aangepast op basis van meldingen die bij de NZa zijn binnengekomen en ervaringen uit het voorgaande jaar. Zo moeten verzekeraars voortaan bij volmachten, bijvoorbeeld tussenpersonen, ook aangeven wie de risicodrager is.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl