Niet bewezen zorg verdwijnt uit basispakket

In de toekomst zal een gedeelte van het basispakket niet langer vergoed door verzekeraars. Er is namelijk bekend gemaakt dat het Zorginstituut behandelingen die niet effectief zijn wil wegstrepen. Dit geldt hiernaast ook voor nieuwe medicijnen en behandelingen.

Het Zorginstituut Nederland geeft advies over de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze adviezen worden dikwijls opgevolgd.

Oplopende zorgkosten

De kosten voor de zorg zijn de laatste tijd hoog opgelopen. In de toekomst zijn er dure behandelingen op komst die deze kosten nog hoger op kunnen krikken. Om te kunnen zorgen dat de kosten niet blijven oplopen is het van belang dat onnodige kosten worden beperkt. Zonder nieuwe maatregelen zouden de zorguitgaven in 2040 zelfs naar €174 miljard stijgen volgens de Sociaal-Economische Raad. Om dit te beperken zal er komende tijd strenger worden gekeken naar de inhoud van het basispakket. Om deze reden kan het voorkomen dat behandelingen of geneesmiddelen niet langer zullen worden vergoed door de basis zorgverzekering. Als het blijkt dat deze te weinig effect hebben.

In kaart brengen effectiviteit behandelingen

De Federatie Medisch Specialisten is ook een voorstander van het schrappen van onnodige zorg. Er moet wel rekening worden gehouden met verschillende factoren. Zo geeft de Federatie aan dat niet bewezen effectief iets anders is dan bewezen niet-effectief. Het kan voor komen dat behandelingen zich in de praktijk bewijzen. Het Zorginsituut wil de patiëntgroepen ook scherper in kaart brengen. Er wordt gekeken naar wanneer nieuwe behandelingen voor welke patiëntgroepen vergoed of niet vergoed worden.

Veranderingen basispakket zorgverzekering 2021

Door het stricter onderzoeken denkt het Zorginsituut te zorgen dat het geld voor de zorg effectiever zal worden benut op bewezen waardevolle behandelingen. Een ding is zeker er zitten veranderingen aan te komen in de zorgverzekering voor 2021. De definitieve wijzigingen van 2020 naar 2021 zijn uitgebreid weergegeven op de pagina, veranderingen zorgverzekering 2021

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl