Nederland wil no-claim regeling zorgpremie

Zorgpremie terugkrijgen

Van alle respondenten wil 66 procent dat mensen die zelden behandeld moeten worden, een deel van hun zorgpremie terug moeten krijgen. 

Deze regeling is geen primeur in de zorgwereld. In de beginjaren van de basispolis in 2006 en 2007 was de zogenoemde no-claimregeling van kracht. Met de no-claim regeling konden polishouders een bonus verdienen als ze in een jaar minder dan 255 euro aan zorgkosten bij hun verzekeraar declareerden. Als men geen zorgkosten declareerden kreeg men maximaal 255 euro aan betaalde premie terug van de zorgverzekeraar. 

No-claim regeling in het verleden niet populair bij kabinet

De no-claim regeling is niet lang van kracht geweest, aangezien de lastenverschuiving volgens het kabinet verschoof van gezonde mensen naar mensen met een slechte gezondheid. Onder de mensen met een slechte gezondheid werden voornamelijk ouderen en chronisch zieken geraakt en bestraft. Zij hebben namelijk meestal geen invloed op de 255 euro die ze ieder jaar aan zorgkosten maken. Daarbij komt dat het missen van 255 euro harder aankomt bij iemand die leeft van een AOW of minimumloon, dan bij iemand met een relatief hoog inkomen.

Naast het kabinet waren ook zorgverzekeraars ontevreden over de no-claim regeling. Zorgverzekeraars moesten de no claim over het voorgaande jaar voor 1 maart vaststellen. Op dat moment zijn alle kosten nog niet bekend bij de verzekeraars wat leidt tot torenhoge administratiekosten.
Het ligt dan ook in de lijn der verwachting de exacte regeling niet heringevoerd wordt. De belangrijkste veranderingen voor 2016 met betrekking tot zorgstelsel zijn inmiddels als bekend. Hiervoor kijk je op: Veranderingen zorg 2016

Boete zorgpremie

Meer dan de helft van de respondenten van het onderzoek vindt dat polishouders die aantoonbaar ongezond leeft meer zorgpremie dient te betalen, vergelijkbaar met een boete. Ongezonde mensen zouden bewust een hoger risico lopen op ziekten en aandoeningen en daarvoor een straf verdienen.

Van alle ondervraagden vindt 52 procent dat de Nederlandse bevolking met een relatief hoog inkomen meer zorgpremie moet betalen dan mensen met een laag inkomen. Het oordeel van jongeren wijkt hierin echter af. 36 procent is het eens met de stelling dat mensen met een hoger inkomen meer zorgpremie moeten betalen.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl