Minima kiezen lang niet altijd voor collectieve korting op de zorgverzekering

ALMERE - Er zijn niet veel Almeerse minima die gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering die de gemeente Almere samen met zorgverzekeraar Agis heeft opgezet. Van de 10.000 Almeerders die er voor in aanmerking komen, maken er maar 1748 mensen gebruik van.

Er is de afgelopen jaren zelfs sprake van een daling van het aantal collectieve deelnemers. Waren er in 2012 nog 1862 collectief verzekerden, dit jaar is dat aantal teruggelopen met 114 verzekerden.

Uit gegevens van de gemeente Almere blijkt dat er nog 50.000 euro, wat door de gemeente is gereserveerd om de collectieve korting op de zorgverzekering mogelijk te maken, ongebruikt is. Reden voor de gemeente om de komende tijd op zoek te gaan naar Almeerders die recht hebben op een collectieve korting op de zorgverzekering. Dit zijn inwoners met een inkomen tot 105 procent van het sociaal minimum. Het gaat om meer dan 10.000 huishoudens in Almere.

Voor de afspraak tussen de gemeente en zorgverzekeraar Agis over de collectieve korting maakt het niet uit hoeveel deelnemers er zijn. Het huidige contract met de zorgverzekeraar loopt nog tot 1 januari 2015.
Almere beaamt dat minima ook zelf via een andere weg, zoals via www.zorgpremiekorting.nl, collectiviteitskorting kunnen regelen bij hun ziektekostenverzekeraar.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl