Miljoenennota: dit verandert er aan jouw zorgverzekering in 2020

De Gouden Koets, de hoedjes en het koffertje. De derde dinsdag van September staat in teken van Prinsjesdag. Minister Hoekstra van Financiën heeft vandaag de Miljoenennota en de Rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze Miljoenennota zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg en zorgverzekering bekendgemaakt voor het aankomend jaar.

Wat staat er allemaal in de Miljoenennota met betrekking tot de zorg en zorgverzekering voor 2020? Zorgpremiekorting bespreekt alle wijzigingen hieronder zodat jij weer helemaal geüpdatet bent.

Stijgende zorginvestering


Komend jaar investeert het kabinet 88 miljard euro in de zorg. Dat is ruim drie miljard euro meer dan het afgelopen jaar. Deze investering gaat met name naar de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook zal het kabinet 2.5 miljard euro meer uitgeven aan Welzijn en Sport. Daarmee stijgen de zorgkosten per volwassene van €5.458 naar €5.528. Dit bedraagt een stijging van 70 euro ten opzichte van 2019.

Verhoging van de zorgpremie


In 2020 gaan we meer premie betalen voor de zorgverzekering. Volgens het kabinet kunnen we een stijging van 37 euro premie op jaarbasis verwachten. Omgerekend wordt dit geschat op een stijging van ruim drie euro per maand, wat uitkomt op een premie van €118,42 per maand.

De oorzaak van de premiestijging is toe te schrijven aan de stijgende zorguitgaven als gevolg van vergrijging. Daarnaast blijft het eigen risico gelijk en wordt de korting op de collectieve basisverzekering gehalveerd van 10% naar 5%. Toch kom je nog steeds voordeliger uit dan met een reguliere basisverzekering. Verder is de maximale korting op een aanvullende verzekering 20%.

De nominale premie van de overheid is echter slechts een schatting. De zorgverzekeraars zullen hoogstwaarschijnlijk volgende week beginnen met het bekendmaken van hun nieuwe premies.

Meer weten over wat collectiviteitskorting voor jou kan betekenen? Via Zorgpremiekorting kan jij makkelijk jouw ideale zorgverzekering vergelijken voor 2020.

Eigen risico ongewijzigd


Het eigen risico blijft, met een bedrag van 385 euro in 2020, ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Verzekerden hebben daarentegen altijd het recht om hun eigen risico vrijwillig te verhogen naar het maximale bedrag: 885 euro. In ruil voor deze verhoging biedt de zorgverzekeraar premiekorting.

Mensen die in 2020 willen stoppen met roken hebben geluk. In de Miljoenennota is opgenomen dat zij geen eigen risico meer hoeven te betalen als zij een stoppen-met rokenprogramma willen volgen.

Verhoging zorgtoeslag


Aangezien de zorgpremies in 2020 worden verhoogd, stijgt de zorgtoeslag mee. Dit geldt echter alleen voor de laagste-inkomensgroepen; alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. De zorgtoeslag is vooralsnog een inschatting van de overheid. Na de bekendmaking van de definitieve premies door de zorgverzekeraars wordt de balans opgemaakt.

Uitbereiding van de basisverzekering


Zoals al eerder uitgelekt, gaat de basisverzekering in 2020 meer vergoeden dan voorheen. Deze uitbreiding betreft nieuwe medicatie tegen kanker, nieuw middel tegen multiple sclerose, een logeervergoeding en vergoeding voor specialisten in ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten.

In het komende jaar gaat Bruno Bruins, minister van Medische zorg, nader onderhandelen over de prijzen van geneesmiddelen. Medicijnen die te duur zijn en weinig positief resultaat leveren, worden verwijderd uit het basispakket.

Lichte daling van de inkomensafhankelijke bijdrage


De zorg in Nederland wordt voor een groot deel gefinancierd uit de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (WIz). De werkgever houdt deze bedragen in voor werknemers. Werkgevers en ZZP’ers betalen deze bijdrage ten tijde van hun belastingaangifte. Over het algemeen verwacht de overheid een lichte daling van de meeste inkomensafhankelijke bijdragen. Het maximum inkomen waarover de Zvw wordt berekend, moet nog bekend worden gemaakt.

De Miljoenennota schetst slechts een abstract idee voor de toekomstige organisatie in de zorg. Het plan zal in de loop van het komende jaar worden gepresenteerd. Op Zorgpremiekorting blijf jij op de hoogte van het laatste nieuws en de veranderingen in 2020

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl