Miljoenen opzij voor nieuwe zorgtaken

Het kost veel geld voor gemeenten om deze taken goed uit te voeren. Deze kosten worden gecompenseerd door minder te besteden op andere gemeentelijke uitgaven als sport, cultuur en onderhoud. Daarnaast denken de gemeenten dat het geld dat bespaard wordt door hulpvrijwilligers niet genoeg zijn om het tekort op te vangen.

Mede daarom vallen de kosten duurder uit dan voorheen werd gedacht. Toch denken de meeste gemeenten dat ze over een paar jaar binnen de budgetten kunnen blijven en dus geen extra geld meer hoeven te reserveren op de nieuwe zorgtaken.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl