Menzis verlaagt premie Basisverzekering 2013

De jaarpremie van de Menzis Basisverzekering 2013 is vastgesteld op € 1.272. De maandpremie is € 106. Menzis laat als eerste zorgverzekeraar de premie dalen.

Deze premies zijn nog voor aftrek van de collectiviteitskorting. Klik hier om de collectieve korting voor de Menzis zorgverzekering 2013 aan te vragen.

De premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen blijven gelijk of stijgen licht. De premie voor ExtraVerzorgd 1 stijgt niet, ExtraVerzorgd 2 stijgt licht met 85 cent per maand en de premie van Tandverzorgd 1 blijft ook gelijk. In deze economisch moeilijke tijd is dit voor veel mensen goed nieuws, hoewel het eigen risico wel verhoogd wordt van € 220 naar € 350.

Financieel gezond voor de toekomst

Menzis is een coöperatie zonder winstuitkering. Wel moet Menzis een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100% risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Menzis heeft hiervoor haar financiële reserves versterkt. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie. Menzis is met het huidige niveau van de reserves een financieel zeer gezond bedrijf. Dit draagt eraan bij dat de premie in 2013 kan dalen.

Rol van de Verzekeraar

De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. Men ziet steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De zorgkosten stijgen elk jaar door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. De kosten stijgen daarmee sneller dan de loonontwikkeling.

De afgelopen jaren zien we dat steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van de premie en eigen bijdragen. Menzis vraagt aan haar klanten en zorgaanbieders meer bewustwording over de kosten van zorg. Hoewel dat de beheerskosten slechts een zeer beperkt deel van de premie zijn gaat ook Menzis door met het terugbrengen van de beheerskosten.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl