Meerderheid van specialisten wil een maximum prijs voor zorgbehandeling

70% van de medisch specialisten in Nederland staan positief tegenover het veel besproken idee van een prijsplafond in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2294 medisch specialisten, uitgevoerd door het programma EenVandaag.

Samen met de Orde van Medisch Specialisten bevroeg EenVandaag de specialisten over het maximumbedrag dat een mensenleven mag kosten. 59 procent van de specialisten denkt dat deze vraag onvermijdelijk wordt als het gaat om het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Hoewel de meerderheid voor een prijsplafond is, waagt 62 procent zich zelf niet aan uitspraken over de hoogte ervan. Driekwart (73 procent) vindt dat de hoogte bepaald zou moeten worden door een ‘commissie van wijzen’, bestaande uit medici, ethici, patiëntenverenigingen en financieel specialisten.

In 2006 pleitte de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg voor een maximumbedrag van 80.000 euro per gewonnen levensjaar met kwaliteit van leven. Met het rapport werd door politiek Den Haag niets gedaan vanwege het taboe dat rust op de vraag wat een mensenleven mag kosten. Wouter Bos, destijds minister van Financiën: 'We waren eigenlijk doodsbang voor de discussie.' Bos  spreekt zich inmiddels wel uit voor een prijsplafond nu hij bestuursvoorzitter is van het VUmc. 'Ik hoop dat mijn opvolgers in Den Haag moediger zijn dan ik destijds was.'

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl