Komst nieuwe zorgwet vrijwel zeker

 

Hervorming

De grootschalige hervorming in de zorg kan worden voltooid. De wet langdurige zorg, die de zorg voor de meest kwetsbare groepen moet regelen, heeft met een meerderheid in de tweede kamer overtuigd. Een derde debat moet nog volgen over de laatste details, dit vindt waarschijnlijk plaats na Prinsjesdag.

Het marathondebat, dat als uitgangspunt heeft om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen begon woensdag. Met de nieuwe wet hoopt de Staatssecretaris van volksgezondheid meer mensen tegemoet te komen en daarbij ook flink te besparen op de kosten. De nieuwe wet gaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor een groot deel vervangen.

Om de zorg persoonlijker en minder bureaucratisch te maken, hebben de PvdA en VVD tijdens het debat een aantal wijzigingen aangebracht. Bovendien heeft de staatssecretaris van volksgezondheid toezegging gedaan dat hij blijft onderzoeken of nieuwe innovaties in de zorg kunnen worden toegepast. Een voorbeeld hiervan kan zijn om met nieuwe initiatieven de organisatie van de zorg beter te structureren.

 

Minder thuiszorg

De PVV en SP blijven grote bezwaar houden tegen de wet. Volgens de SP belanden mensen die nu nog thuis wonen, maar later naar een verzorgingshuis willen tussen wal en schip. De thuiszorg verminderd en het wordt bovendien moeilijker om een plek in een instelling te bemachtigen.

De twijfels over de invoersnelheid van de nieuwe wet, wordt door de staatssecretaris van volksgezondheid aan de kant geschoven. De invoering kan gewoon over vier maanden plaats vinden. De door D66 ingediende wijzigingen worden in een later debat behandeld.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl