Kabinet: geen inkomensafhankelijk eigen risico

Er komt in 2015 geen inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg. Deze maatregel was aangekondigd in het regeerakkoord, maar de coalitie van VVD en PvdA heeft besloten die te schrappen, bevestigen bronnen in Den Haag aan de Volkskrant. Eerder zag de PvdA al af van de inkomensafhankelijke zorgpremie, nu komt de partij opnieuw coalitiegenoot VVD tegemoet.

Het eigen risico, dat deel dat iedereen zelf aan zorgkosten moet betalen voordat de verzekeraar de kosten dekt, blijft 350 euro per jaar. In het regeerakkoord was afgesproken dat drie tarieven zouden gaan gelden voor verschillende inkomensgroepen, oplopend van laag naar hoog: 180, 350 en 595 euro. Dat plan is nu van de baan. Het eigen risico stijgt wel mee met de inflatie.

VVD en PvdA zouden van de maatregel afzien omdat hij onuitvoerbaar zou zijn. De partijen willen via andere maatregelen de lage inkomens ontzien en een grotere bijdrage vragen van de hoge inkomens.

Voor de hoogste inkomens wordt de algemene heffingskorting afgeschaft, wat betekent dat zij meer belasting moeten betalen. Die korting bedraagt dit jaar 2.001 euro, een bedrag dat wordt afgetrokken van het bruto loon. Het is nog niet bekend welke hoge inkomens straks de heffingskorting deels of geheel moeten inleveren.

Nivelleren
Met het schrappen van de afspraak komt de PvdA tegemoet aan de VVD. In het formatieoverleg bedong PvdA-leider Diederik Samsom dat het nieuwe kabinet zou gaan nivelleren: sterkste schouders, zwaarste lasten en ontzien van de laagste inkomens. Belangrijke instrumenten daarbij waren de inkomensafhankelijke zorgpremie en het inkomensafhankelijke eigen risico.

De inkomensafhankelijke zorgpremie sneuvelde al nog voordat het nieuwe kabinet in het najaar van 2012 aantrad. Binnen de VVD-achterban was de ophef over de maatregel dusdanig groot dat formatiepartner Mark Rutte opnieuw om tafel ging met PvdA-leider Samsom.

Het inkomensafhankelijke eigen risico bleef wel overeind in het regeerakkoord, maar gaat nu alsnog in de ban. VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid zou grote moeite hebben met de maatregel.

De vraag is welk wisselgeld de PvdA van coalitiepartner VVD terugkrijgt. Een aantal gevoelige dossiers waarover de partijen van mening verschillen, zijn nog in behandeling. Voor de PvdA-achterban is onder meer de strafbaarstelling van illegaliteit een heikel punt, ook de mogelijke aanschaf van gevechtsvliegtuig JSF stuit veel PvdA'ers tegen de borst.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl