Jeugd grootste groep wanbetalers zorgpremie

HILVERSUM – Ongeveer 50.000 jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar hebben minstens een half jaar hun zorgpremie niet betaald.

Dat blijkt uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), die dinsdagavond worden gepresenteerd in het televisieprogramma Altijd Wat.

Grootste groep
In totaal staan 300.000 Nederlanders als wanbetaler geregistreerd. Volgens het CVZ vormen de jongeren met 17 procent de grootste groep.

Wanbetalers zijn mensen boven de achttien jaar die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hebben betaald.

Ingehouden
Het achterstallige geld wordt sinds het najaar van 2009 via de werkgever ingehouden op het salaris dan wel uitkering. Mensen zonder baan of uitkering krijgen het Centraal Justitieel Incassobureau achter zich aan.

Verplicht
Sinds 2006 zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd voor zorg. Ze moeten ook hun premie betalen. Jongeren onder de achttien jaar zijn via hun ouders verzekerd voor ziektekosten.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl