Informatiekaart voor zorgverzekeringen 2017

De zorgverzekeraars komen dit najaar met iets nieuws: een uniforme informatiekaart. Bij het afsluiten van een basisverzekering leveren de zorgverzekeraars deze informatiekaart zodat het makkelijker wordt om de zorgverzekeringen te vergelijken.

Op de informatiekaart zullen een aantal zaken worden beschreven die het voor de burger makkelijker maken om een zorgverzekering te kiezen. Onder andere informatie als de polisvoorwaarden en vergoedingen zullen worden opgenomen op de kaart.

Alle zorgverzekeraars zullen dezelfde vormgeving, rubrieken en gestandaardiseerde teksten gebruiken zodat het voor zorgverzekerden makkelijker wordt om de verschillende zorgverzekeraars te vergelijken. 

Keuzevrijheid zorgverzekering  

Op de informatiekaart zal ook te zien zijn wat de keuzevrijheid is voor de meest gebruikte vormen van zorg. Zo kunt u makkelijk achterhalen welke zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten met zorgverleners en wat voor u de beste optie is.

Op de informatiekaart zal ook beschreven worden wat een basisverzekering inhoudt en wat het eigen risico voor aankomend jaar is. De informatiekaarten zullen overigens alleen gemaakt worden voor de basisverzekeringen, voor aanvullende zorgverzekeringen zoals een tandartsverzekering zal er geen kaart komen.

Zorgpolis en keuzevrijheid

Zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af met zorgverleners om u zo de beste prijs te kunnen bieden. In Nederland bestaat er keuzevrijheid met betrekking tot het kiezen van de zorg, dit wil zeggen dat u vrij bent om te kiezen door welke zorgverlener u geholpen wilt worden. Afhankelijk van de zorgpolis die u heeft kan het zijn dat u extra moet betalen wanneer u kiest voor een niet gecontracteerde zorgverlener.

Mocht u een naturapolis hebben en kiezen voor een zorgverlener die niet onder contract staat bij uw zorgverzekering, let dan goed op of deze zorgverlener meer vraagt dan de bij uw zorgverzekering aangesloten zorgverleners. Mocht de door u gekozen zorgverlener duurder zijn, dan moet u het verschil in kosten zelf bijbetalen.

Zorgverzekering vergelijken

Vanaf 19 november zullen alle informatiekaarten beschikbaar zijn en zullen deze ingezet worden op www.zorgpremiekorting.nl, zodat het voor u makkelijker wordt om een keuze te maken. U kunt dan niet alleen makkelijk alle zorgverzekeraars vergelijken, maar ook nog eens een collectiviteitskorting aanvragen. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl