Eigen risico 2022 blijft hetzelfde

Ook volgend jaar blijft het eigen risico op de zorgverzekering evenals de voorgaande jaren €385,-. Nagenoeg de volledige Tweede Kamer stemde in met een motie van de SP om het eigen risico op de zorgverzekering voor volgend jaar te bevriezen. 

Eigen risico zorgverzekering bevroren

Enkele jaren geleden besloot het kabinet dat voor de periode 2018 tot en met 2021 het eigen risico bevroren zou worden op €385,-. Die periode loopt nu dus af en met Prinsjesdag in zicht besloot de SP deze motie in te dienen. Anders dreigde het eigen risico op te lopen naar €400,- per jaar aangezien het demissionaire kabinet hier nog geen besluit over had genomen. 
Om het eigen risico op de zorgverzekering 'te bevriezen' moest haast worden gemaakt zegt SP-kamerlid Maarten Hijink. De wet moet namelijk worden aangepast en uiterlijk september moet en de Tweede én de Eerste kamer hiermee hebben ingestemd, anders hebben zorgverzekeraars te weinig tijd om daar rekeing mee te houden bij de bepaling van hun zorgpremies voor 2022. 
Minister van Medische Zorg Tamara van Ark laat weten dat het kabinet pas in augustus een officieel besluit neemt over het eigen risico op de zorgverzekering. Maar met zo'n brede steun vanuit de Tweede Kamer lijkt het er duidelijk op dat het eiegen risico in iedeer geval het komend jaar €385,- blijft. 

Wat is het eigen risico in de zorgverzkering ook weer?

Het eigen risico is het bedrag dat een zorgverzekerde op jaarbasis eerst zelf dient te betalen alvorens de zorgverzekeraar de gemaakte zorgkosten vergoed. Dit eigen risico is dus nu minimaal €385,-. De verzekerde kan kiezen om dit eigen risico vrijwillg te verhogen naar €885,-. In ruil hiervoor krijgt men een korting op de zorgpremie. 
Zorgkosten die niet onder het eigen risico vallen zijn onder meer huisartsbezoek, kraamzorg en de aanvullende zorgverzekering. Vind hier alle informatie over het eigen risico.  
 

eigen risico zorgverzekering
Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl