Haagse bronnen fluisteren: Eigen risico zorgverzekering 2018 stijgt

Hoewel de onderhandelaren van ons nieuwe kabinet er nog niks over willen loslaten, maken Haagse bronnen uit de conceptstukken van Prinsjesdag op dat de premie van 2018 mogelijk weer zal stijgen. Door de stijgende lonen, de doorberekening van de stijging van de loonkosten en toename van zorgkosten zullen de partijen waarschijnlijk niet het geld vinden om hun verkiezingsbeloftes in te kunnen lossen dat het eigen risico niet zou toenemen. Uit de informatie uit Den Haag lijkt dat het eigen risico in 2018 zal neerkomen op ongeveer €400, ter vergelijking in 2008 bedroeg het eigen risico €150. Het eigen risico kan alleen maar omlaag gaan als de onderhandelaars hier nog afspraken over weten te maken bij de formatie van het nieuwe kabinet.

Zorgtoeslag zal stijgen in 2018

Ondanks dat het eigen risico naar alle waarschijnlijkheid weer zal toenemen, zal de zorgtoeslag voor de laagste inkomensgroepen wel automatisch meestijgen in 2018 met €65. Daarbovenop komt nog een toezegging die al eerder gedaan was door het demissionair kabinet Rutte II om de koopkracht te bewaren. Deze toezegging houdt in dat er in 2018 nog €65 bovenop de automatische toename van €65 zal bijkomen.

Zorgmijders

Hoewel de toezegging een welkome ondersteuning zal zijn voor de laagste inkomens, blijft het eigen risico in het algemeen een heikel punt. Patiëntenfederatie Nederland ziet nu al dat al dat zorgkosten vaak een grote hap uit de financiën van mensen nemen. Zij verwachten dat de combinatie van de stijging in het eigen risico en van de zorgpremies zal leiden tot een toename van zorgmijders. TNS Nipo heeft in samenwerking met VGZ berekend dat dit jaar al alleen ongeveer 10% van de bevolking zorg meed of later pas gebruik van maakte van een behandeling.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl