Flinke stijging zorgpremie in 2019

Gemiddeld zal de zorgverzekeringspremie in 2019 met minstens tien euro per maand stijgen. Tijdens Prinsjesdag wordt deze informatie officieel bevestigd. In dit artikel worden de oorzaken voor deze grote stijging toegelicht.

In maart deed verzekeringsmaatschappij CZ al een voorspelling van de forse premiestijging voor 2019. Inmiddels is bekend dat de premiestijging nog hoger zal uitvallen dan de verwachte voorspelling van minstens 7 euro per maand.

Het kabinet heeft de jaarlijkse basispremie voor 2019 namelijk op 1432 euro gezet. Dit is een stijging van 124 euro ten opzichte van vorig jaar. De maandelijkse basispremie zal met 10 euro stijgen. De uitspraken van het kabinet gebruiken de zorgverzekeraars als richtlijn. In november zullen de zorgverzekeringsmaatschappijen hun tarieven vaststellen.

Redenen stijgen zorgpremie

• Loonsverhoging personeel en stijging van de prijzen door een goede economie;

• De premie van vorig jaar is te hoog begroot, dit moet gecorrigeerd worden door een premieverhoging voor komend jaar;

• Verhoging van de zorgkosten door vergrijzing en verbetering van behandelingen;

• De zorgverzekering moet sinds 2015 wijkverpleging betalen;

• Ongewijzigd eigen risico.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor mensen met een minimuminkomen wordt door de gestegen zorgpremie verhoogd. De zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens zal met maximaal 92 euro stijgen. Door een stijging van de lonen zal de zorgtoeslag in mindere mate stijgen dan de zorgpremie. Voor meerpersoonshuishoudens heeft de premiestijging een positieve invloed op de zorgtoeslag. Deze zal met maximaal 277 euro stijgen.

Bespaar op de zorgpremie door een collectieve zorgverzekering af te sluiten.

Stijging zorgpremie 2019
Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl