Eigen risico tóch niet omhoog in 2018

Formerend kabinet verrast met mededeling eigen risico

Het eigen risico wordt tóch niet verhoogd in 2018. Een lange tijd leek het waar te worden dat het eigen risico wéér omhoog ging met €15, naar €400 in 2018. Zelfs in de Miljoenennota gepresenteerd op Prinsjesdag was dit bevestigd. Nu hebben de formerende partijen besloten om dit besluit alsnog terug te draaien zodat het eigen risico in 2018 niet zal stijgen. Wel wordt verwacht dat de premies met €10 op jaarbasis zullen toenemen.

Wetswijziging nodig voor aanpassing Zorgverzekeringwet

Ook dit jaar zijn de zorgkosten weer toegenomen. In de Zorgverzekeringwet (Zvw) staat dat het eigen risico moet mee groeien met de algehele zorgkosten. Het eigen risico kan dus alleen op €385 worden gehouden met een wetswijziging. Het formerende kabinet heeft minister Schippers (Volksgezondheid) daarom gevraagd een spoedprocedure te starten om het demissionair kabinet te laten stemmen over de wetswijziging. Daarnaast moeten ook de Eerste Kamer en Raad van State met de wetswijziging instemmen. Omdat de meeste partijen van het demissionair kabinet al tegen de stijging van het eigen risico waren, wordt er verwacht dat dit niet tot problemen zal leiden. De wetwijziging zal voor 1 oktober moeten zijn doorgevoerd om de zorgverzekeraars zekerheid te kunnen geven voor het opstellen van de premies.

Gevolgen verandering eigen risico

Het eigen risico is bedoeld als een verplichte eigen bijdrage voor de afname van zorg. Het Ministerie van Financiën heeft berekend dat, door het eigen risico niet te verhogen, de kosten voor de staat voor de zorg hierdoor zullen toenemen met 150 miljoen euro. Het gevolg van deze maatregel zal betekenen dat een deel van de kosten zal moeten worden opgevangen door de zorgverzekering premies. De verwachting is dat hierdoor de premies ook zullen stijgen met €10 op jaarbasis. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl