Eigen risico of eigen bijdrage?

Onder de Nederlandse bevolking bestaat er veel verwarring als het gaat om het eigen risico en de eigen bijdrage. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee termen die we vaak horen? 

Eigen risico

Het eigen risico is een bedrag dat je moet betalen voordat de zorgverzekeraar jouw behandeling vergoed. Er is een verschil tussen het verplichte- en vrijwillige eigen risico. In 2016 zal het verplichte eigen risico €385 bedragen. Dit geldt voor iedere Nederlander. Naast het verplichte eigen risico kun je ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je eigen risico wordt hierdoor hoger maar in veel gevallen gaat de zorgpremie wel omlaag. Er zijn een aantal vormen van zorg waar het eigen risico niet voor geldt, namelijk:

  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • Bezoek aan huisarts 
  • Verloskundige zorg
  • Aanvullende verzekeringen
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Ketenzorg

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico is er nog de eigen bijdrage. Dit is een deel van de rekening die je altijd zelf moet betalen.  Als je je eigen risico verbruikt hebt, kan het zo zijn dat je alsnog een eigen bijdrage moet betalen. Voor zowel zorg uit de basisverzekering als een aanvullende verzekering kan een zorgverzekeraar een eigen bijdrage vragen. Bij een aanvullende verzekering verschilt het per zorgverzekering hoe hoog de eigen bijdrage is. 

Wat zijn de verschillen?

Het verschil tussen deze twee is dat het eigen risico opgebruikt kan worden. Als het gehele eigen risico is betaald, vergoed de verzekeraar jouw zorg. Bij de eigen bijdrage is dit niet het geval. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van jouw behoefte aan zorg. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl