Een ongezonde leefstijl bestraffen met een hogere zorgpremie?

Ruim vier op de tien Nederlanders vindt dat mensen, die een ongezonde leefstijl aanhouden, meer zorgpremie moeten betalen. Deze conclusie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) getrokken aan de hand van een onderzoek naar de solidariteit in de gezondheidszorg. Onder een ongezonde leefstijl vallen onder andere roken, excessief alcoholgebruik en overgewicht. 

Hieronder zullen wij kort de resultaten van het onderzoek uiteenzetten:

Hogere zorgpremie voor rokers

Het merendeel van de Nederlandse bevolking (52%) vindt dat rokers meer zorgpremie moeten betalen. Men is er namelijk van overtuigd dat rokers hogere kosten in de zorg veroorzaken. Daarom vinden zij het vanzelfsprekend dat rokers meer moeten bijdragen. Relatief vaak vinden mensen die zelf roken of drinken dat de premie ongewijzigd moet blijven voor hun eigen groep. Echter, is het opmerkelijk dat 20% van de rokers van mening is dat een premieverhoging terecht zou zijn. 

Goed nieuws voor mensen die willen stoppen met roken. De overheid probeert in 2020 meer mensen te stimuleren om te stoppen. Men hoeft voortaan geen eigen risico meer te betalen indien zij beginnen met een stoppen-met-rokenprogramma. Lees hier meer over wat er vergoed wordt voor stoppen met roken

Zorgpremieverhoging voor drinkers

Voor zware drinkers is 41% van de Nederlandse bevolking het eens met een verhoging van de zorgpremie. Men toont het minste solidariteit voor mensen die roken of veel alcohol nuttigen. Opvallend is dat vooral respondenten in de leeftijdscategorie 18-25 jaar weinig solidariteit voelen met mensen die ongezond leven. 

Hogere zorgpremie voor mensen met overgewicht  

Men lijkt meer genade te tonen voor mensen met overgewicht. 24% van de Nederlandse bevolking vindt dat zij extra zorgpremie moeten betalen. Een groot deel van de mensen die lijden aan deze conditie is het daar mee eens. Wanneer er sprake is van een genetische oorzaak is slechts 3% het eens met een zorgpremieverhoging. 

Lagere zorgpremie voor mensen die genoeg bewegen 

43% van de Nederlanders vindt dat men minder zorgpremie zou moeten betalen wanneer zij een gezonde leefstijl aanhouden. Uit het onderzoek volgt dat voornamelijk mannen pleiten voor een zorgpremieverhoging voor mensen met een ongezonde leefstijl en een zorgpremieverlaging voor mensen met een gezonde leefstijl.

Op dit moment wegen roken, drinken en overgewicht nog niet mee in het berekenen van de zorgpremie. Ben jij het eens met het bestraffen van een ongezonde leefstijl met een hogere zorgpremie? Vergelijk zorgverzekering en blijf op de hoogte van alle basispremies. 
 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl